Slovnik.one

Na Slovnik.one môžete vyhľadávať v tisíckach slovníkov naraz. Tisícky významov pridali do nášho vyhľadávania ľudia ako vy. Všetky slová a ich významy sú vítané. Napríklad významy mien, zložitých slov, slangu, cudzích slov, ale dokonca aj slov, ktoré ste vymysleli vy sami. Pridajte slovo a potešíte nás i ostatných návštevníkov! Pridať význam.


Vyhľadávať vo významoch 462.020Najnovšie významy

0   0

Stavebné sporenie


Stavebné sporenie je účelové sporenie. Pri výbere nasporenej sumy pred uplynutím šiestich rokov alebo pri poskytnutí úveru požadujú sporiteľne dokladovanie využitia finančných prostried [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Park


Park môže byť: pôvodne: ohradené miesto na chov zveri (najmä ako ohradený kus krajiny so zverou pri loveckom zámočku), pozri napr. pod zverinec dnes: záhrada v krajinárskom štýle alebo me [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Volatilita


Volatilita označuje mieru kolísania hodnoty aktíva, alebo jeho výnosovej miery. Vo všeobecnosti označuje, ako veľmi sa namerané hodnoty odlišujú od priemeru za určité časové obdobie - na [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Portfólio


Portfólio (z tal. - dosky na spisy alebo listiny) je určitá zostava, súbor akcií a iných cenných papierov v majetku jedného investora. Portfólia sú držané a riadené priamo investorom pove [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Dyje


Dyje (nem. Thaya) je rieka v Rakúsku (Dolné Rakúsko) a v Česku (Juhomoravský kraj). Na hraniciach Česka s Rakúskom vytvára Dyje kaňonovité riečne údolie, ktoré je vyhlásené za chránen [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Smash


Smash môže byť: britská hudobná skupina, pozri Smash (hudobná skupina) hudobné vydavateľstvo, pozri Smash Records album hudobníka Jackson and His Computerband, pozri Smash (album Jackson and [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Audio


Audio môže byť: hovorovo: audiotechnika zvukový, pozri pod zvuk týkajúci sa audiotechniky, pozri pod audiotechnika prvá časť zložených slov znamenajúca: týkajúci sa zvuku, zvukový, pozr [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Zložené úročenie


Zložené úrokovanie je spôsob pripočítavania úrokov k istine, kedy sa vypočítaný úrok pripočíta na konci úrokovacieho obdobia a v ďalšom období sa úrok vypočíta z tejto navýšenej [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Malus


Malus (lat. zlý) je vo finančníctve druh penalizácie vyrubovanej bankovými ústavmi a poisťovňami. Je opozitom slova bonus (lat. dobrý). Definícia č.2: Z latinčiny "zlý". V pois [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Traffic


Traffic bola anglická hudobná skupina, ktorú v apríli roku 1967 založili: Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood a Dave Mason. Ich počiatočná hudobná produkcia bola ovplyvnená psychedelický [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Fixácia úrokovej sadzby


Fixácia úrokovej sadzby je obdobie, počas ktorého banka garantuje klientovi výšku úrokovej sadzby úveru, t.j. že ju nezmení aj keby došlo k zmene situácie na finančnom trhu. Pri väčšin [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Tlačová konferencia


Tlačová konferencie (skratka TK) je organizované stretnutie (konferencia, porada či zhromaždenie) podávateľa informácie (najmä štátnych a politických predstaviteľov, zástupcov podnikov, [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bankový ombudsman


Bankový ombudsman alebo aj finančný ombudsman je nezávislá inštitúcia, ktorej úlohou je predovšetkým mimosúdne riešenie sporov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi. Zriaďovate [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Úverový register


Úverový register je register informácií o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách a podaných žiadostiach bankových klientov.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Fond ochrany vkladov


Fond ochrany vkladov (akronym: FOV) je právnická osoba zriadená na základe zákona Národnej rady SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely och [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Team


„Team“ je skladba novozélandskej hudobníčky Lorde, z jej debutového štúdiového albumu Pure Heroine (2013). Skladba bola vydaná dňa 13. septembra 2013 ako tretí singel z albumu vydavateľ [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Zhluková analýza


Zhluková analýza alebo klastrová analýza je „skupina metód, ktorých cieľom je rozklad súboru objektov na niekoľko relatívne rovnorodých podmnožín (zhlukov) tak, aby objekty patriace do [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Isis


Isis môže byť: egyptská bohyňa, po slovensky Izis, pozri Eset geografický objekt: Isis (Alexandria) (إيزيس), oblasť vo východnej Alexandrii Isisford (Queensland), mesto v Austrálii Isis [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Isis


Isis bola americká metalová skupina z Los Angeles. Založená v roku 1997 v Bostone, je považovaná za priekopníka post-metalu ako žánru, ktorý pomáhala utvárať.[chýba zdroj]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Zmluva o fungovaní Európskej únie


Zmluva o fungovaní Európskej únie (skratkou aj ZfEÚ) je medzinárodná zmluva, jedna z dvoch tzv. Rímskych zmlúv, ktorá spolu so Zmluvou o Európskej únii tvorí zakladajúce zmluvy Európskej [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Podpoistenie


Podpoistenie je stav, kedy je predmet poistený na nižšiu sumu, než je jeho vlastná hodnota. V prípade poistnej udalosti potom bude poistné plnenie (teda náhrada od poisťovne) stanovované v r [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Embosovaná platobná karta


Embosovaná platobná karta (angl. Embossed Payment Card) je typ platobnej karty, na ktorej sú embossing vyrazené údaje o vlastnej karte aj o jej majiteľovi (jeho meno, ďalej číslo platobnej ka [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Dvere


Dvere je piaty štúdiový album slovenskej pop-rockovej speváčky Zuzany Smatanovej. Obsahuje 10 skladieb čisto v slovenčine, okrem iného sa na ňom nachádza aj duet s Bystríkom. Celý je venov [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Provincia


Provincia (iné názvy: aimak – normovaný názov,aimag, ajmag alebo ajmak; mong. аймаг) je najvyššia administratívna jednotka Mongolska. Administratívne členenie Mongolska pozostáva z 21 [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Róth


Róth je priezvisko, rozšírené predovšetkým v Maďarsku. Na Slovensku je najčastejšie v meste Rimavská Sobota.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Roth


Roth je nemecké priezvisko. Na Slovensku je najčastejšie (s výrazným odstupom) v Poprade, potom v Hranovnici (okres Poprad) a Chtelnici (okres Trnava). V Česku sa najviac vyskytuje v mestách Pr [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Roth


Roth môže byť: krajinský okres v Bavorsku, pozri Roth (okres) priezvisko, pozri Roth (priezvisko), napr.: Alvin E. Roth (* 1951), ekonóm USA David Lee Roth (* 1954), rockový hudobník USA Emery [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Portál


PORTÁL, s. r. o. je české nakladateľstvo založené v roku 1990. Sídli v Prahe-Kobylisích, vlastníkom je saleziánska provincia Praha, oblastná právnická osoba rímskokatolíckej kongregáci [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Valencia


Valencia je španielske prístavné mesto na pobreží Stredozemného mora, pri ústí rieky Turia. Je hlavným mestom regiónu a provincie Valencia. S takmer 800 tisíc obyvateľmi je po Madride a Ba [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Ker


Ker je priezvisko. Na Slovensku sa v neprechýlenej podobe nevyskytuje. V Česku sa v roku 2013 (v neprechýlenej podobe) vyskytovalo len raz, v meste Poděbrady.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Ker


Ker môže byť: drevnatá rastlina rozvetvujúca sa hneď od zeme, pozri ker sídlo v Azerbajdžane, pozri Ker (Azerbajdžan) priezvisko, pozri Ker (priezvisko), napr.: George Ker (19. storočie), š [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Rabat


Rabat (staršie Ribát, po arabsky الرباط ar-Ribáṭ) je hlavné mesto Maroka a zároveň jedno z „kráľovských miest“ Maroka. Nachádza sa na pobreží Atlantického oceánu pri ústí r [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

EFA


EFA môže byť: Európska faustbalová asociácia (European Fistball Association) Európska filmová akadémia (European Film Academy) Európska slobodná aliancia (European Free Alliance) EfA môže [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Kánon


Pod pojmom kánon sa vo fikcii rozumie materiál akceptovaný ako súčasť príbehu v individuálnom fiktívnom vesmíre. Často je použitý ako základ pre fan fiction. Tento pojem sa dá použiť [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Střmen


Střmen alebo Střemen je zrúcanina skalného hradu v Adršpašsko-teplických skalách. Jeho počiatky siahajú do 13. storočia, už v nasledujúcom storočí bol však zničený, pretože v ňom s [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Likvidátor


Likvidátor môže byť: všeobecne: osoba vykonávajúca likvidáciu v konkurznom práve: štatutárnym orgánom alebo súdom ustanovená osoba vykonávajúca likvidáciu právnickej osoby, pozri lik [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

New Orleans


New Orleans je mesto v americkom štáte Louisiana. Je to významné a hlavné prístavné mesto Spojených štátov. Celková rozloha mesta je 907 km², z toho pevnina 467,6 km² a voda 439,4 km². [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Gap


Gap (francúzske obyvateľské meno znie gapençais) je francúzske mesto, ktorá sa nachádza v departemente Hautes-Alpes, v regióne Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Team


Team je názov debutového albumu rovnomennej slovenskej rockovej skupiny. Príprava materiálu na album sa začala niekedy v polovici 80. rokov. Začiatkom roku 1988 sa k Teamu pridal spevák Pavol H [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Cee


Cee alebo CEE môže byť: označenie regiónu postsocialistických krajín – Central and Eastern Europe, pozri stredná Európa, južná Európa a východná Európa obec v provincii La Coruña v [..]
Zdroj: sk.wikipedia.orgStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10