Slovnik.one

Na Slovnik.one môžete vyhľadávať v tisíckach slovníkov naraz. Tisícky významov pridali do nášho vyhľadávania ľudia ako vy. Všetky slová a ich významy sú vítané. Napríklad významy mien, zložitých slov, slangu, cudzích slov, ale dokonca aj slov, ktoré ste vymysleli vy sami. Pridajte slovo a potešíte nás i ostatných návštevníkov! Pridať význam.


Vyhľadávať vo významoch 462.020Najnovšie významy

0   0

Spica


Spica môže byť: lúčovitá spojnica hlavy kolesa s ráfom, pozri spica (spojnica) hviezda v súhvezdí Panna, pozri Spika
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

AAA


AAA (トリプル・エーToripuru Ē) je japonská popová tanečná skupina, založená v septembri 2005. Pôvodne skupinu tvorilo päť mužov a tri ženy, ktorí predtým robili tanečníkov pre i [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Aktívum


Aktívum (množné číslo aktíva) môže byť: v ekonomických vedách: akákoľvek hodnota (peniaze, akcie a pod.) vo vlastníctve jednotlivca v účtovníctve: jeden z ekonomických prostriedkov, [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Pasíva


Pasíva (jednotné číslo pasívum) môžu byť: v účtovníctve: zdroje krytia majetku a iné pasíva, pozri pasíva (účtovníctvo) nepresne: len zdroje krytia majetku zriedkavo: len záväzky (t [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Primátor


Primátor môže byť: historicky: prvý konšel mestskej správy, synonymum: prímas, pozri prímas (konšel) na Slovensku: pozri primátor (Slovensko) v Česku: od roku 1920 najvyšší predstavite [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Nezamestnanosť


Nezamestnanosť je stav, pri ktorom sa časť pracovných síl nezúčastňuje pracovného procesu. Ako nezamestnaní sú označované práceschopné osoby, ktoré si na trhu práce nemôžu nájsť p [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Ekonómia


Ekonómia môže znamenať aj hospodárnosť, ekonomickosť. Ekonómia alebo národohospodárska náuka alebo národné hospodárstvo je ekonomická veda, ktorá skúma na základe čoho a akým spô [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Vazelína


Vazelína alebo staršie vazelín je tuhé alebo polotuhé mastivo zložené z kvapalného mastiva (oleja) zmiešaného so zahusťujúcim činidlom (alkalické alebo kovové mydlá mastných kyselín) [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Holokaust


Holokaust je divadelná hra Viliama Klimáčka na tému holokaust na Slovensku. Hru s podtitulom „Príbeh, na ktorý by Slovensko najradšej zabudlo“ napísal na objednávku Divadla Aréna, ktoré [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Ukazovateľ


Ukazovateľ je pojem používaný v štatistike, ktorý sa vymedzuje rôzne. Najčastejšie je chápaný ako vecné vymedzenie premennej veličiny, ktorá môže nadobudnúť rôzne hodnoty pre konkr [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Split


Split (tal. Spalato, lat. Spalatum) je mesto v Chorvátsku, v oblasti Dalmácia. Nachádza sa na východnom brehu malého polostrova pri Jadranskom mori. Je tu námorný prístav, vojenská základňa [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Cement


Cement sa vyrába zomletím slinku a sadrovca. Slinok je produktom výpalu zmesi vápencov a ílov pri teplote približne 1450 °C. Jeho chemické zloženie je cca 67 % CaO, 22 % SiO2, 5 % Al2O3, 3 % [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Jáva


Jáva môže byť: ostrov v Indonézii, pozri Jáva (ostrov) druh moderného tanca, pozri jáva (tanec) hovorovo: káva, čaj alebo iná potravina dovážaná z ostrova Jáva
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Java


Java môže byť: v informatike: Java (programovací jazyk) Java (platforma) sídlo v USA: Java (Alabama) Java (New York) Java (Južná Dakota) Java (Virgínia) mesto v Gruzínsku, pozri Java (Gruz [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Vladislav


Vladislav môže byť: prvé meno, pozri Vladislav (meno) mestečko v Česku, pozri Vladislav (okres Třebíč)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Značka


Značka alebo obchodná značka (angl. brand) je meno, výraz, znak, symbol, dizajn alebo ich kombinácia, ktoré majú identifikovať tovar alebo služby jedného predávajúceho alebo skupiny predá [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Holding


Holding (z angl. holding = "držba") môže byť: holdingová štruktúra nepresne, ale často: holdingová spoločnosť (t.j. materská spoločnosť holdingovej štruktúry) kapitálová ú [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Aïr


Aïr (-po francúzsky; iné názvy: po francúzsky Massif de l'Aïr, Azbine, po hausky Azbin, Abzin, Azben, Abzen, po tuaregsky: Ayăr, po slovensky Air) je pohorie v republike Niger. Ide o kryštalic [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Kánon


Kánon alebo eucharistická modlitba je ústrednou časťou svätej omše, pri ktorej celebrant (presbyter alebo biskup) obetuje obetné dary vo forme chleba a vína a recituje slová Ježiša Krista, [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bata


Bata je najväčším mestom v Rovníkovej Guinei. Odhadovaný počet obyvateľov za rok 2005 bol približne 173 000. Nachádza sa v provincii Litoral, na pobreží Guinejského zálivu. Z mesta prem [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Osvietenie


Osvietenie môže byť: všeobecne: zaliatie svetlom, osvetlenie privedenie k pochopeniu, vnuknutie, poučenie vo filozofii a náboženstve: všeobecne: pozri osvietenie (filozofia) v budhizme: bódh [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Tantra


Tantra (- sanskritský kmeň) alebo tantram (- sanskritský nominatív) môže byť: jednotné číslo slova tantry (druh indických - hinduistických a budhistických - náboženských textov) tantri [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Rám


Rám môže byť: ochranná a ozdobná obruba obrazu, zrkadla a podobne, pozri rám (obraz) konštrukcia, do ktorej sa niečo vsádza, ktorá niečo drží pohromade, upevňuje, napína a podobne, poz [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Brahman


Brahman (-hlavný zaužívaný slovenský tvar; iné názvy: sanskritský nominatív: bráhmanah, sanskritský kmeň bráhmana [písmom dévanágarí: ब्राह्मण], hindská výslovnosť [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Unca


Unca (skrátene oz, resp. ℥) je anglosaská jednotka hmotnosti, resp. objemu. Existuje viacero definícií unce, ktoré sú odlišné v rôznych systémoch mier: 1 unca [oz] (medzinárodná) = 28,34 [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Sarma


Sarma (tib. gsar ma) označuje súhrnne všetky školy tibetského budhizmu, ktoré vznikli počas druhej neskoršej vlny šírenia (tib. bstan pa phyi dar) budhizmu v Tibete a vymedzili sa voči star [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Investičné životné poistenie


Investičné životné poistenie patrí do kategórie kapitálových životných poistení, a jeho cieľom je tvorba kapitálu pomocou investícií do finančných nástrojov. Životná poisťovňa v [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Vardar


Vardar alebo Axios (mac. a srb. Вардар, gr Αξιός - Axios) je najväčšia rieka v Macedónsku a jedna z väčších v Grécku (resp. všeobecne na Balkáne). Je dlhá 388 km a odvodňuje ú [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Stanley


Stanley, celým menom Stanislav Šášky (* 13. január 1970, Bratislava – † 27. november 2016) bol slovenský gospelový a folkový hudobník, kníhkupec a knihovník Univerzitnej knižnice v Br [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Existenčné minimum


Existenčné minimum je súhrn potrieb, bez uspokojenia ktorých by došlo k ohrozeniu života a zdravia občana (t. j. v podstate absolútna hranica chudoby). Zabezpečuje najnutnejšie základné ž [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bitúmen


Bitúmen (nevhodne či nesprávne [bohemizmus]: živica) je akákoľvek tuhá či kvapalná zmes uhľovodíkov, ktoré boli extrahované bežnými organickými rozpúšťadlami z novších aj starých [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

SALT


SALT môže byť: Strategic Arms Limitation Talks Suggestive-Accelerative Learning and Teaching
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Step


Step je trávnatý bióm mierneho podnebného pásma s výrazne kontinentálnou klímou, kde je vegetačná doba kratšia ako 120 dní. V týchto oblastiach sa rozkladá na celkovej rozlohe viac ako 9 [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Turbo


Turbo môže byť: prvá časť zložených slov, majúca význam: turbínový; turbín rotačný o automobiloch: systém na zvyšovanie výkonu spaľovacieho motora pomocou turbodúchadla resp. auto [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Režim


Režim môže byť: v politológii: konkrétne vládne a spoločenské zriadenie, konkrétna realizácia politickej formy vládnutia, pozri režim (politika) skôr neodborne: vládny systém predstavi [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Star


Star (angl. hviezda) môže byť: veľmi populárny umelec či športovec, hviezda, pozri hviezda (človek) hviezdicová topológia siete
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Vývoz


Vývoz môže byť: všeobecne: vyvážanie, vyvezenie (napr. do hory) v obchode: pozri vývoz (obchod)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Výraz


Výraz je vonkajšie vyjadrenie vnútorného (najmä myšlienkového alebo emocionálneho) stavu človeka; súhrn fyzických prejavov a pohybov, ktorými sa oznamujú a zobrazujú psychické stavy čl [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Výraz


Výraz (angl. expression) je kombinácia symbolov – identifikátorov, hodnôt a operátorov – ktorá po vyhodnotení dáva výsledok. V programovaní možno výslednú hodnotu prideliť premennej, [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Tablet


Tablet môže byť: grafický tablet tabletový počítač
Zdroj: sk.wikipedia.orgStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10