Slovnik.one

Na Slovnik.one môžete vyhľadávať v tisíckach slovníkov naraz. Tisícky významov pridali do nášho vyhľadávania ľudia ako vy. Všetky slová a ich významy sú vítané. Napríklad významy mien, zložitých slov, slangu, cudzích slov, ale dokonca aj slov, ktoré ste vymysleli vy sami. Pridajte slovo a potešíte nás i ostatných návštevníkov! Pridať význam.


Vyhľadávať vo významoch 462.020Najnovšie významy

0   0

Diverzifikácia


Diverzifikácia je štandardná metóda riadenia a limitovania investičného rizika. Rozdelením celej investície medzi väčší počet menších investícií sa zníži angažovanosť a riziko ply [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Al


AL, Al, al môže byť: Al chemická značka hliníka .al je internetová doména Albánska, pozri .al
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Richard


Richard je priezvisko odvodené od mena Richard. Na Slovensku je veľmi zriedkavé, vyskytuje sa len v Závadke nad Hronom (okres Brezno) a Bratislave.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Richard


Richard môže byť: mužské meno, pozri Richard (prvé meno) meno panovníka, napr.: Richard I. Richard II. Richard III. sídlo v USA v štáte Západná Virgína, pozri Richard (Západná Virgíni [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Riša


Riša je slovenské priezvisko. Najrozšírenejšie je v Batizovciach (okres Poprad), Veľkom Krtíši, Banskej Bystrici a Likavke (okres Ružomberok).
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Pioneer


Pioneer Corporation (jap. パイオニア株式会社 – transkripciou: Paionia kabušiki gaiša) je japonská nadnárodná korporácia, ktorá sa špecializuje na produkty digitálnej audiovizuálne [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Poistenie nehnuteľnosti


Poistenie nehnuteľnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo narušení, buď osobou (napr. vlámanie) alebo inými udalosťami (napr. povodeň). Poistenie neh [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bonita


Bonita (ang. Credit worthiness) vyjadruje hodnotu a dôveryhodnosť ekonomického subjektu (napr. firmy, jednotlivca, ale i obce alebo štátu) na finančnom trhu. Súvisí s hospodárením daného su [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Ročná percentuálna miera nákladov


Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) (eng. Annual Percentage Rate – APR) je pre spotrebiteľov najdôležitejší ukazovateľ ceny úveru. Náklady sú v tomto prípade suma, ktorú musí dl [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Technická úroková miera


Technická úroková miera (TÚM) je úroková miera, ktorú používajú poisťovne pri výpočte výšky poistných platieb pre produkty životného poistenia. Predstavuje také zhodnotenie poistný [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Tomašek


Tomašek je chorvátske a chorvátske priezvisko, odvodené od mena Tomáš. Na Slovensku je najčastejšie je v Kežmarku a Bratislave.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Tomášek


Tomášek je české a slovenské priezvisko odvodené od mena Tomáš. Česká prechýlená ženská podoba je Tomášková, slovenská aj Tomášeková. V Česku je najčastejšie v mestách Praha, [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Tomášek


Tomášek môže byť: česká domácka podoba mena Tomáš, pozri Tomáš (prvé meno) priezvisko, pozri Tomášek (priezvisko), napr.: Aleš Tomášek (* 1963), český hokejista Bohumil Tomášek ( [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Neživotné poistenie


Neživotné poistenie (angl. general insurance alebo non-life insurance) je súhrnný názov pre všetky odvetvia poistenia, ktoré nespadajú pod životné poistenie. Patria sem predovšetkým všetk [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Konsolidácia úverov


Konsolidácia úverov je spojenie viacerých pôžičiek alebo úverov do jedného úveru za účelom nižšej úrokovej sadzby, pevnej úrokovej sadzby alebo pohodlnosti jednej mesačnej splátky. Na [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Čokoláda


Čokoláda môže byť: potravina z kakaa, pozri čokoláda film z roku 2000, pozri Čokoláda (film) kniha Joanne Harrisovej, pozri Čokoláda (kniha)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Baša


Baša je slovenské priezvisko. Najčastejšie je v mestách Sereď a Trnava.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Sloboda


Sloboda je debutový album slovenského rapera Delika, ktorý vyšiel pod I Love Party Production 30. októbra 2013. Na albume sa nachádza spolu 18 skladieb, z ktorých 8 už bolo v minulosti zverejn [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bednář


Bednář je priezvisko, pozri Bednář (priezvisko), napr.: Aleš Bednář (* 1975), český futbalista Antonín Bednář (1896 – 1949), český dirigent František Bednář (1884 – 1963), český [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bednář


Bednář je rozšírené české priezvisko s významom debnár. Najčastejšie je v mestách Praha, Brno, Ostrava a Hradec Králové.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bednár


Bednár je rozšírené slovenské priezvisko s významom debnár. Najčastejšie je v mestách Poprad, Prešov, Trstená a v obci Belá nad Cirochou (okres Snina).
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bednár


Bednár môže byť: nárečovo: debnár, pozri debnár (povolanie) priezvisko, pozri Bednár (priezvisko), napr.: Alfonz Bednár (1914 – 1989), slovenský spisovateľ, scenárista a prekladateľ Fr [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Dan


Dan môže byť: podoba mena Daniel v niektorých jazykoch, pozri Daniel (prvé meno) biblické mesto, pozri Dan (Biblia) rieka: v Číne, prítok Hanu, pozri Dan (prítok Hanu) v Izraeli, prítok Jor [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Dán


Dán (o význame pozri Dáni) je české a slovenské priezvisko. V Česku je najrozšírenejšie v meste Hranice (okres Přerov). Na Slovensku je veľmi zriedkavé, s najväčším výskytom v mestsk [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Dan


Dan je priezvisko. Na Slovensku je veľmi zriedkavé, vyskytuje sa v Žiline, Kysuckom Novom Meste a v Košiciach.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Sporenie


Sporenie je odkladanie a zhromažďovanie nateraz nadbytočných finančných prostriedkov, ktorého cieľom je nadobudnutie úspor. Tie sú opakom dlhu a ich prostredníctvom vzniká majetok alebo ka [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Pap


Pap môže byť: obec v Maďarsku, pozri Pap (Maďarsko) mesto v Uzbekistane, pozri Pap (Uzbekistan) kráľ starovekého Arménska, pozri Pap (kráľ) priezvisko, pozri Pap (priezvisko), napr.: Roland [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Pap


Pap je maďarské priezvisko s významom kňaz. Na Slovensku je najčastejšie v mestách Levice, Šurany a obci Tvrdošovce (okres Nové Zámky).
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Správcovská spoločnosť


Správcovská spoločnosť (angl. asset management) je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky. Predmetom jej činnosti je vytváranie a spravo [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Poistenie domácnosti


Poistenie domácnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo strate osobného vlastníctva, ktoré sa nachádza v poistenej nehnuteľnosti. Niektoré poistenia po [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Finančná rezerva


Finančná rezerva je zábezpeka, vytvorená na financovanie neočakávaných, ale aj plánovaných výdavkov. Vytvára sa spravidla vo výške 6-násobku mesačných výdavkov domácnosti, čím sa s [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Finančná gramotnosť


Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Štandard súboru znalostí sa v rôzn [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Akontácia


Akontácia (preddavok) alebo akonto (franc. l´acompte, angl. down payment, nem. die Anzahlung) je pojem finančného účtovníctva. Definícia č.1 - citát: Prvá splátka kúpnej ceny pri podpise [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Zajíc


Zajíc môže byť: planétka, pozri 10626 Zajíc český šľachtický rod, pozri Zajícovci (šľachtický rod) Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburka (~ 1570 – 1616) Řehoř Zajíc z Valdeka (~ 1235 – [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Investičná stratégia


Investičná stratégia je investorov plán alokácie finančných prostriedkov do rôznych investičných inštrumentov, založený na investičnom horizonte, finančných cieľoch, tolerancii k rizi [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Mueller


Mueller je nemecké priezvisko odvodené od slova Müller s významom mlynár. Na Slovensku sa nevyskytuje, v Česku je veľmi zriedkavé.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Mueller


Mueller môže byť: planétka, pozri 4031 Mueller priezvisko, pozri Mueller (priezvisko), napr.: Armin Mueller-Stahl (* 1930), nemecký herec, maliar a hudobník Bill Mueller (* 1971), americký bejz [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Richter


Richter je nemecké priezvisko s významom sudca. Na Slovensku je najčastejšie v Bratislave a obciach Malinová, Kanianka a Nitrianske Pravno (všetky v okrese Prievidza). V Česku je najviac rozš [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Richter


Richter môže byť: planétka, pozri 3338 Richter priezvisko, pozri Richter (priezvisko), napr.: Alois Richter (1994 – 1968), český prírodovedec, entomológ Burton Richter (* 1931), americký fy [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Sekera


Sekera (o význame pozri sekera) je slovenské a české priezvisko. Na Slovensku je najčastejšie (s veľkým odstupom) v meste Trnava, v Česku v mestách Praha a Prostějov.
Zdroj: sk.wikipedia.orgStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10