Slovnik.one

Na Slovnik.one môžete vyhľadávať v tisíckach slovníkov naraz. Tisícky významov pridali do nášho vyhľadávania ľudia ako vy. Všetky slová a ich významy sú vítané. Napríklad významy mien, zložitých slov, slangu, cudzích slov, ale dokonca aj slov, ktoré ste vymysleli vy sami. Pridajte slovo a potešíte nás i ostatných návštevníkov! Pridať význam.


Vyhľadávať vo významoch 462.020Najnovšie významy

0   0

Sekera


Sekera môže byť: kovový nástroj s rúčkou na rúbanie, pozri sekera priezvisko, pozri Sekera (priezvisko), napr.: Andrej Sekera (* 1986), slovenský hokejista Jaroslav Sekera, český literárny [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Alopécia


Alopécia je nenákazlivá autoimunitná choroba spôsobujúca vypadávanie vlasov. Príčiny sú rôzne: dedičné, stres, nesprávne stravovanie. Rozpoznávame viacero druhov alopécií: Alopecia ar [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Vlna


Vlna (o význame pozri vlna) je slovenské a české priezvisko. Na Slovensku je najčastejšie v Trenčíne, najmä v časti Kubrá. V Česku je najrozšírenejšie v meste Milevsko (okres Písek).
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Kalvária


Považskobystrická kalvária je súbor 14 samostatných sakrálnych stavieb, z toho trinástich kaplniek, predstavujúcich výjavy z ukrižovania Ježiša a súsošia ukrižovania umiestnených nad k [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Róm


Róm je slovenské priezvisko. Je zriedkavé, najviac sa vyskytuje v obci Plášťovce (okres Levice) a Banskej Bystrici.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Rusko


Rusko je slovenské priezvisko. Najčastejšie je v okrese Banská Bystrica, najviac v obci Selce, Banskej Bystrici a Balážoch.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Neger


Neger môže byť: pejoratívne: černoch, pozri negroidná rasa vo filmárskom slangu: čierne tienidlo na stojane, ktorým sa zakrýva nevhodné svetlo typ nemeckej jednomiestnej miniponorky z obdob [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Ad limina apostolorum


Ad limina apostolorum (lat.), slovensky „K prahom apoštolov“ je označenie povinnej návštevy diecéznych, resp. eparchiálnych biskupov a ďalších funkcionárov katolíckej cirkvi určených [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Inflácia


Inflácia môže byť: ekonomický jav, pozri inflácia (ekonomika) exponenciálne rozpínanie vesmíru na začiatku vzniku vesmíru, pozri inflácia (vesmír) prenesene: záplava znehodnotenie
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Stavba


Stavba (iné názvy: stavanie, výstavba, stavebná činnosť, realizácia/uskutočňovanie stavby, najmä vo väčšom rozsahu budovanie; dokonavý vid postavenie, vystavanie, vystavenie, vybudovanie [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Stred


Stred je mestská časť mesta Martin. Zaberá historické centrum turčianskej metropoly.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Administrátor


Administrátor môže byť: úradník majúci na starosti správnu a obchodnú stránku závodu súdom menový správca podniku, ktorý je vo finančnej tiesni, synonymá: vykonávateľ, správca, poz [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Les


Les môže byť: druh ekosystému, pozri les prenesene: množstvo, veľa v teórii grafov: jednoduchý graf bez kružníc, ktorého komponentami sú stromy, pozri pod strom (teória grafov) obec v Kat [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Rozmnožovanie


Rozmnožovanie (rozmnoženie) alebo množenie môže byť: zväčšovanie počtu alebo rozsahu urobenie väčšieho počtu kópii (rovnakých exemplárov) predlohy, najmä tlačenej, pozri napr. rozmn [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Tkanina


Tkanina je výrobok zhotovený tkaním. Tvorí najbohatšiu skupinu textílií, ktoré boli základným materiálom na zhotovovanie odevu, bytových a hospodárskych textílií. Tkanina vzniká prepoj [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Pevnosť


Pevnosť je opevnený vojenský objekt so silnými obrannými prvkami a pomerne početnou posádkou, ktorá je koncipovaná tak, aby bola schopná dlhodobo samostatne odolávať nepriateľským útoko [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Región


Brazília je rozdelená na päť regiónov (tiež zvané makroregióny) podľa klasifikácie Brazílskeho inštitútu pre geografiu a štatistiku (IBGE). Tieto regióny pozostávajú z celých štáto [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Klaster


Klaster (v niektorých významoch aj cluster; z angl. cluster – zhluk, skupinka, zväzok, chumáč, roj, trs, strapec) môže byť: všeobecne: skupina (hmotných či abstraktných) entít združen [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Sobota


Sobota je podľa niektorých vierovyznaní siedmy deň týždňa, napriek tomu, že väčšina Európy považuje za siedmy deň nedeľu. Pôvod má v heb. šabbath = deň voľna.Siedmy deň týždňa [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Piatok


Piatok je jeden zo siedmich dní v týždni, medzi štvrtkom a sobotou. Na Slovensku je to piaty deň v týždni (odporúčané medzinárodnou normou ISO 8601). V niektorých oblastiach sveta sa ráta [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Streda


Streda je jeden zo siedmich dní v týždni. Na Slovensku je to tretí deň v týždni, ale v niektorých oblastiach sveta sa ráta ako štvrtý deň, pretože sa týždeň začína nedeľou.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Pondelok


Pondelok je jeden zo siedmich dní v týždni. Na Slovensku aj podľa štandardu ISO je pondelok prvým dňom týždňa (medzinárodný štandard ISO 8601, definuje pondelok ako prvý deň týždňa), [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Recidíva


Recidíva je v trestnom práve situácia, ak ten istý páchateľ (recidivista) znovu spácha trestný čin po tom, ako ho súd právoplatne odsúdil za iný, predchádzajúci trestný čin. Pre recid [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Skit


Skit alebo skít alebo skýt (gr. σκήτη - skiti) je miesto, kde žije jeden alebo viacerí mnísi. Je to malá mníšska dedinka/osada s centrálnym chrámom a jednou či viacerými kéliami. Zv [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Jednoduché účtovníctvo


Jednoduché účtovníctvo alebo sústava jednoduchého účtovníctva je druh účtovníctva (alebo len evidencie), pri ktorom sa zisk (strata) zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzk [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

New Orleans


New Orleans môže byť: mesto a metropolitná oblasť v štáte Louisiana, pozri New Orleans výšková budova v Rotterdame, pozri New Orleans (budova) hudobný film USA, z roku 1947, pozri New Orlea [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Trio


Trio môže byť: v hudbe: komorná skladba pre tri nástroje či hlasy, pozri trio (skladba pre trojicu) súbor troch hudobníkov či spevákov stredná časť tanečnej alebo pochodovej skladby (kto [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Trio


Trio bola nemecká hudobná skupina radená do Neue Deutsche Welle. Jej najväčší hit „Da da da“ dosiahol medzinárodny úspech.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Zdravotné postihnutie


Zdravotné postihnutie je zjednodušene povedané (spravidla trvalé) zdravotné znevýhodnenie jednotlivca. Presné definície sú: podľa Svetovej zdravotníckej organizácie: nadradený termín pre [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Senát


Senát alebo (po grécky) synklétos bol politická inštitúcia v Byzancii. Vznikol z nariadenia Konštantína I., ktorý si pre nové hlavné mesto Konštantínopol prial podobné inštitúcie ako m [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Atlas


Atlas je súbor máp s rovnakým účelom, tematikou, mierkou, generalizáciou a ďalšími systémovými hľadiskami. Je spracovaný koncepčne ako kartografické a polygrafické jednotné dielo. Pr [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Génius


Génius môže byť: mimoriadne nadaný jedinec, pozri génius neobyčajný tvorivý duch; veľduch v rímskej mytológii strážny duch človeka, pozri Génius (mytológia)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Rezervácia


Rezervácia alebo rezervovanie môže byť: zabezpečenie vopred (napr. miesta v hoteli, v dopravnom prostriedku alebo v kine), pozri rezervácia (objednanie) v textilníctve: farbenie alebo potlač t [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Eutrofizácia


Eutrofizácia je súbor prírodných ako aj umelo vytvorených procesov, ktorými sa zvyšujú anorganické živiny (najmä dusík a fosfor) v stojatých a tečúcich povrchových vodách, zozelenanie [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Slatina


Slatina je slovenská minerálna voda, pochádzajúca zo zdroja pri rovnomennej obci, asi 15 km východne od Levíc. Spolu so Santovkou to boli prvé do fliaš plnené minerálne vody na území Slove [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Pohľadávka


Pohľadávka je (napr. v slovenskom) v členení súvahy právna pohľadávka iná než finančný majetok. Rozlišujú sa: krátkodobé pohľadávky dlhodobé pohľadávky
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Pohľadávka


Pohľadávka môže byť: pohľadávka (právo) pohľadávka (účtovníctvo)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Vlastné imanie


Vlastné imanie (iné názvy: vlastný kapitál, vlastné zdroje, rozdiel majetku a záväzkov, vlastné zdroje krytia majetku, vlastné zdroje krytia, vlastné zdroje majetku; v rozpočtových organi [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Záväzok


Záväzok je: a) v širšom zmysle: existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jedno [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Záväzok


Záväzok môže byť: všeobecne: dobrovoľné prijatie záväznosti voči spoločnosti alebo jednotlivcom (Prax vzájomných záväzkov (sľubov) má veľkú úlohu v živote spoločnosti) v práve: [..]
Zdroj: sk.wikipedia.orgStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10