Slovnik.one

Na Slovnik.one môžete vyhľadávať v tisíckach slovníkov naraz. Tisícky významov pridali do nášho vyhľadávania ľudia ako vy. Všetky slová a ich významy sú vítané. Napríklad významy mien, zložitých slov, slangu, cudzích slov, ale dokonca aj slov, ktoré ste vymysleli vy sami. Pridajte slovo a potešíte nás i ostatných návštevníkov! Pridať význam.


Vyhľadávať vo významoch 462.020Najnovšie významy

1   1

Diagram


Diagram (gr.) môže byť grafické znázornenie číselných údajov a vzťahov pomocou geometrických útvarov (spojníc bodov, stĺpcov, kruhových výsekov), príp. obrázkov alebo záznamov na ma [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Xenofón


Xenofón alebo Xenophon (starogr. Ξενοφῶν – Xenofón, lat. Xenophon) môže byť: grécky historik z prelomu 5. a 4. stor. pred Kr., pozri Xenofón člen vlády tzv. tridsiatich tyranov v At [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

Arrow


Arrow je americký akčný televízny seriál stanice The CW, ktorého autormi sú Greg Berlanti, Marc Guggenheim a Andrew Kreisberg. Seriál je založený na DC Comics superhrdinovi, Green Arrow. Ser [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Fytoestrogén


Fytoestrogén je prírodná látka s účinkom podobným estrogénu Ide o skupiny nesteroidných látok, z ktorých najvýznamnejšie sú izoflavóny, lignány a kumestany.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

Startup


Startup (iné názvy: start up, start-up) je pojem označujúci novo vznikajúci projekt či začínajúcu firmu často ešte vo fáze tvorby podnikateľského zámeru.Prvýkrát sa tento termín stal [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

Tona


Tona (značka t) je jednotkou hmotnosti. Tona nie je základnou ani odvodenou jednotkou SI. Je definovaná ako tisícnásobok zo základnej jednotky SI kilogramu (1×103 kg).
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

VAT


VAT môže byť: medzinárodný kód ISO 3166-1 alpha-3 pre Vatikán v ekonómii: (anglická) skratka pre daň z pridanej hodnoty (ang. value-added tax), pozri daň z pridanej hodnoty iný názov pre [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Ham


Ham je francúzsky kantón v departemente Somme v regióne Pikardia. Skladá sa z 19 obcí.
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Albert


Albert je francúzsky kantón v departemente Somme v regióne Pikardia. Skladá sa z 26 obcí.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

Baud


Baud je francúzsky kantón v obvode Pontivy v departemente Morbihan v regióne Bretónsko. Tvorí ho 6 obcí.
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Servian


Servian je francúzsky kantón v departemente Hérault v regióne Languedoc-Roussillon. Tvorí ho osem obcí.
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

Villeneuve


Villeneuve je francúzsky kantón v departemente Aveyron v regióne Midi-Pyrénées. Tvorí ho 10 obcí.
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

New Orleans


New Orleans je mrakodrap v holandskom meste Rotterdam. Bol postavený v rokoch 2007 - 2010 a jeho architektom bol portugalský architekt Álvaro Siza Vieira. S výškou 158,36 m je najvyššou obytnou [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Kataster nehnuteľností


Kataster nehnuteľností je na Slovensku zoznam/databáza obsahujúci geometrické určenie, súpis a opis nehnuteľností a práva k nim. Sú v ňom zapísané a graficky zaznačené všetky pozemky [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

AAA


AAA (vyslovované ako „triple A“) je vo videohernom priemysle označenie pre počítačovú hru vyvíjanú veľkým vývojárskym tímom s vysokým rozpočtom na vývoj a následnú marketingovú [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Eu


Eu je francúzsky kantón v obvode Dieppe v departemente Seine-Maritime v regióne hornej Normandii. Skladá sa z 22 obcí.
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

President


President môže byť: v mnohých jazykoch slovo s významom prezident, pozri prezident vrch v Britskej Kolumbii v Kanade, pozri The President automobil Nissan President loď: americký riečny parní [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

Emisia


Emisia je vypustenie alebo únik škodlivých látok do atmosféry. Môže byť prírodného alebo antropogénného pôvodu. Medzi časté emisie patria oxidy dusíka a síry. Na Slovensku informácie [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

Termostat


Termostat (z gréckeho thermos, teplo, a stasis, trvanie) je technické zariadenie, ktoré v určitom viac menej uzatvorenom priestore udržuje stálu teplotu. Výstup z termostatu môže ovládať vy [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Tuner


Tuner je technické zariadenie, ktoré umožňuje spracovať vysokofrekvenčný signál, získaný z antény, a dekódovať z neho signál pre ďalšie spracovanie. Môže to byť samostatné zariaden [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Aproximácia


Aproximácia (priblíženie) je znázornenie niečoho, čo nie je presné, ale je to stále dosť blízko na to, aby to bolo použiteľné. Aj keď je najčastejšie používaná na čísla, používa [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

Visa


Visa, Inc., bežne označovaná ako VISA (Visa International Service Association), je nadnárodná spoločnosť so sídlom v San Francisco v Kalifornii, Spojených štátoch. Spoločnosť prevádzkuje [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Teletext


Teletext je prenos textových informácií prostredníctvom televízneho signálu. Vznikol v roku 1970 vo Veľkej Británii. V bežnom analógovom televíznom vysielaní sa za sekundu vysiela 50 polsn [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Účastník


Účastník v telekomunikáciách je osoba, organizácia alebo iný subjekt, ktorý využíva služieb poskytovaných telekomunikačným systémom alebo systémom pre spracovanie informácií pre pren [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

2   0

Monetizácia


Monetizácia je proces prevodu čohokoľvek do zákonných platobných hodnôt. Môže ísť o prevody vlastníctva zlata, cenných papierov, aj o tlač čiže emisie štátnych bankoviek. Často sa t [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Tünel


Tünel je krátka linka metra v Istanbule, v Turecku. Je to podzemná lanová dráha, má iba dve stanice a dlhá je celkom 573 m. Po londýnskom metre je tunel druhým najstarším systémom podzemne [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Testovanie


Test (alebo s dôrazom na príslušný proces testovanie) môže byť: skúška (na overenie určitých hodnôt, akosti, vlastností, vedomostí, znalostí) v školstve: skrátene didaktický test sta [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

Archivolta


Archivolta (tal. Archivolte z lat. Arcus volutus – zvlnený oblúk) je špecifický typ klenby, používaný k preklenutiu ústupových románskych alebo gotických portálov. Ide o dekoračný prvo [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

Toxicity


„Toxicity“ je skladba arménsko-americkej metalovej skupiny System of a Down, vydaná ako singel v roku 2002. Bola vydaná z ich rovnomenného albumu Toxicity. Skladbu napísali Malakian/Odadjian/ [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

Štátna pokladnica


Štátna pokladnica môže byť: štátny rozpočet orgán štátu, ktorý zabezpečuje príjmy a platby zaštát, pozri Štátna pokladnica (štátny orgán)
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Mediálna výchova


Mediálna výchova je proces, v ktorom neustále získavame alebo zvyšujeme úroveň mediálnej gramotnosti vo vzťahu k samotným médiám, ich vývoju a komunikačným technológiám. Spočíva v z [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Dezinformácia


Dezinformácia (angl. disinformation) je pojem pochádzajúci z ruského Dezinformatsiya, termín je spájaný s bývalou tajnou službou bývalého Sovietskeho zväzu – KGB. Používal sa na falšo [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Lot


Lot (46) je departement vo Francúzsku, ktorý je pomenovaný podľa rovnomennej rieky.
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Var


Var (83) je departement vo Francúzsku, pomenovaný podľa rovnomennej rieky.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

IS


IS môže byť: Island, medzinárodný kód (Alpha-2 ISO 3166-1) islandčina, medzinárodný kód ISO 639-1 Izrael, dvojpísmenový NATO kód (STANAG 1059) séria sovietskych ťažkých tankov, pozri [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Vojak


Vojak môže byť: (všeobecne) príslušník vojska, pozri vojak najnižšia vojenská hodnosť, pozri vojak (hodnosť), vojak 1. stupňa a vojak 2. stupňa najnižšie postavený člen v hierarchii [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Íris


Íris (-tvar podľa PSP) alebo Iris (po grécky Ἶρις – Iris/iný prepis: Íris, lat. Iris) je v gréckej mytológii bohyňa dúhy. Bola to dcéra boha menom Thaumas a Ókeanidy Elektry, sestra [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Iris


„Iris“ je skladba americkej alternatívnej rockovej skupiny Goo Goo Dolls. Originálne bola vytvorená pre soundtrack filmu Mesto anjelov z roku 1998. Neskôr sa objavila na ich šiestom štúdiov [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   1

Ručenie


Ručenie je jeden zo spôsobov zaistenia záväzkov, ktorý spočíva v tom, že ručiteľ, osoba vždy odlišná od dlžníka, na seba vezme povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa, ak tak neuč [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

Poistná udalosť


Poistná udalosť je náhodná udalosť, pri ktorej vzniká nárok na poistné plnenie. Jej nahlásenie (a prípadné doloženie, že ide skutočne o poistnú udalosť) je povinnosťou poisteného. Po [..]
Zdroj: sk.wikipedia.orgStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10