Slovnik.one

Na Slovnik.one môžete vyhľadávať v tisíckach slovníkov naraz. Tisícky významov pridali do nášho vyhľadávania ľudia ako vy. Všetky slová a ich významy sú vítané. Napríklad významy mien, zložitých slov, slangu, cudzích slov, ale dokonca aj slov, ktoré ste vymysleli vy sami. Pridajte slovo a potešíte nás i ostatných návštevníkov! Pridať význam.


Vyhľadávať vo významoch 462.020Najnovšie významy

2   0

Baza


Baza môže byť: rod rastlín, pozri baza (rod) mesto v španielskej provincii Granada, pozri Baza (Granada)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Rex


Rex môže byť po latinsky: kráľ prvé meno, pozri Rex (prvé meno) priezvisko, pozri Rex (priezvisko) slovenský televízny seriál, pozri Rex (seriál) skrátene politické hnutie v Belgicku, poz [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Rex


Rex je slovenská adaptácia kultového rakúsko-nemecko-talianskeho akčného kriminálneho televízneho seriálu Komisár Rex, sledujúci príbehy mimoriadne nadaného policajného psa Rexa. Seriál [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Spin-off


Spin-off (alebo spinoff) je v médiách rozhlasový program, televízny program, videohra, film alebo literárne dielo odvodené z jednej alebo viacerých už existujúcich diel, ktoré sa zameriava n [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bacchus


Bacchus môže byť: v latinčine: Dionýzos planétka, pozri 2063 Bacchus biela muštová odroda viniča, pozri Bacchus (odroda viniča)
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

Dron


Dron (iné názvy: drón, dróna; angl. drone) môže byť: v technike: diaľkovo alebo autonómne (v užšom zmysle len diaľkovo) riadené bezpilotné (najmä motorové) vozidlo (najmä lietadlo a l [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Chrbát


Chrbát môže byť: v biológii a anatómii: u stavovcov (vrátane človeka): zadná časť celého trupu, u človeka niekedy v užšom zmysle len zadná časť hrudníka (t. j. chrbát v takom príp [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Rozhovor


Rozhovor môže byť: dialóg, vzájomné rozprávanie dvoch alebo viacerých osôb, pozri rozhovor československý dokumentárny film z roku 1963, pozri Rozhovor (film z roku 1963)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Algebra


Algebra môže byť: jedna z disciplín matematiky, pozri algebra (disciplína) školská učebnica (elementárnej) algebry ako matematická štruktúra: algebrická štruktúra (najmä ak je definova [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Ŵ


Ŵ (ŵ) je špeciálny znak latinky. Nazýva sa w s vokáňom (alebo cirkumflexom). Vyskytuje sa vo waleštine, kde sa číta približne rovnako ako slovenské Ú. Ďalej ho nájdeme v afrických jazy [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Vlog


Video blog, skrátene nazývaný vlog, je blog, pri ktorom sa dotknutá osoba nevyjadruje písomne​​, ale ústne, a zároveň pri tom môže točiť seba alebo svoje okolie. Natáčanie vlogov je [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Zlatica


Zlatica (bulh. Златица) je mesto v západnom Bulharsku, ktoré sa nachádza v Sofijskej oblasti. Mesto je administratívnym centrom rajónu Zlatica.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Provincia


Juhoafrická republika sa delí na deväť provincií (angl. provinces). Pred voľbami v roku 1994 boli skoršie bantustany (samosprávne územia černochov) zrušené a štyri predchádzajúce provin [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

2   2

Zápočet


Zápočet je na vysokých školách na Slovensku a v Česku potvrdenie splnenia základných požiadaviek programu výučby (obyčajne na základe priebežnej kontroly štúdia, t. j. testov, referát [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Beň


Beň je ukrajinské priezvisko. Na Slovensku a v Česku je veľmi zriedkavé, s najväčším výskytom v Trebišove a Strážskom, resp. Českých Budějoviciach a Vyškove.
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

Ruda


Ruda je národná prírodná pamiatka v okresoch České Budějovice a Tábor. Je súčasťou CHKO Třeboňsko. Zahŕňa oblasť juhovýchodného okraja Horusického rybníka v nadmorskej výške cca [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Rumours


Rumours je štúdiový album od britsko-americkej rockovej skupiny Fleetwood Mac. Z väčšej časti bol v roku nahratý v Kalifornii. Okrem členov skupiny sa na jeho výrobe podieľali producenti Ke [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Vajce


Vajce je vajíčko plazov, vtákov a vajcorodých cicavcov. Vzniká v tele samice z oplodneného vajíčka a obsahuje všetko podstatné na narodenie a ďalší vývoj jedinca. Matka kladie jedno aleb [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Ale


Ale [vysl. Ejl] je označenie značne rôznorodej skupiny typov vrchne kvaseného piva. Termín pochádza z angličtiny a pôvodne označoval pivo vyrábané bez použitia chmeľu (v protiklade k chme [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Elektrón


Elektrón môže byť: subatomárna částica, pozri Elektrón slovenský časopis, pozri Elektrón (časopis) zliatina horčíka a hliníka, pozri Elektrón (zliatina)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Pixel


Pixel je značka radu telefónov od spoločnosti Google s operačným systémom Android, ktorá bola predstavená 4. októbra 2016. Nový rad nahradí predchádzajúci rad Nexus. Telefóny sú špičk [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Povstanie


Povstanie, vzbura alebo rebélia je ozbrojený hromadný odpor proti držiteľom moci (proti autorite, režimu, okupácii a pod). Iné definície akcia organizovanej, často ideologicky motivovanej sk [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Q


Q je časopis o populárnej hudbe, ktorý je ako mesačník vydávaný v Spojenom kráľovstve. Jeho zakladatelia Mark Ellen a David Hepworth boli zdesení stavom vtedajšej hudobnej tlače, o ktorej [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Remeselná živnosť


Remeselná živnosť je druh živnostenského podnikania. Je to živnosť, na ktorej prevádzkovanie je podmienkou odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Zoznam týchto živností a kon [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Píla


Píla je závod, ktorý spracováva drevo z guľatiny na rezivo. Moderné závody často zahŕňajú aj ďalšie pridružené činnosti, napríklad spracovanie dreveného odpadu. Jadrom závodu býval [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Real Time


Real Time môže byť: album slovenskej skupiny Fermata, pozri Real Time (album, Fermata) album anglickej skupiny Van der Graaf Generator, pozri Real Time (album, Van der Graaf Generator)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

X


x (čítaj „multiply“) je druhý štúdiový album anglického speváka-skladateľa Eda Sheerana. Vyšiel 20. júna 2014 v Austrálii a na Novom Zélande, a celosvetovo 23. júna 2014.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Prúdy


Prúdy bol mesačník, ktorý vychádzal v Bratislave od roku 1909. Časopis vychádzal v Bratislave desaťkrát do roka. Bol to literárny časopis, ktorý vydával Fedor Houdek. Zanikol v júni 1938 [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Sloboda


Sloboda bol denník, ktorý vychádzal po prvej svetovej vojne v Skalici. Sloboda vychádzala tri razy do týždňa (utorok, štvrtok a sobotu) tlačou J. Teslíka. Sloboda bola orgánom národne-repu [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Berounka


Berounka je rieka v západných a stredných Čechách. Je to významný ľavostranný prítok Vltavy a vzniká sútokom štyroch riek: Mže Radbuza Úhlava Úslava Za bod, od ktorého sa rieka volá [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

ISBN


Medzinárodné štandardné číslo knihy (International Standard Book Number, skr. ISBN) je medzinárodný štandardný kód knihy, ktorý presne identifikuje knihu, malo by to byť jednoznačné č [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Bulvárna tlač


Bulvárna tlač je „špecifický typ tlače, komerčne zacielený na univerzálne masové publikum, ktorý v záujme obchodného úspechu rezignuje na dôsledne spravodajské zobrazenie reality a po [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Studňa


Studňa môže byť: vyhĺbená jama, ktorá zhromažďuje spodnú vodu, pozri studňa kniha Dominika Dána z roku 2010, pozri Studňa (kniha) jaskyňa, pozri Studňa (jaskyňa)
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Doping


Doping je v športe pravidlami zakázané používanie farmakologických stimulačných látok či prostriedkov pred súťažou alebo počas nej. Doping sa objavuje vo vrcholových športových súťa [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Zrno


Zrno (lat. Caryopsis) je druh suchého jednosemenného plodu, známy najmä z čeľade lipnicovitých. Je to vlastne nažka s oplodím prirasteným na semeno.
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   0

Havel


Havel môže byť: česká podoba krstného mena Gál, pozri Gál (prvé meno) zriedkavo: Svätý Gál rieka v Nemecku, staršie: Havola, pozri Havel (rieka) názov viacerých nemeckých lodí trieda [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

1   1

Havel


Havel (nem. Havel, hist. slov. Havola) je rieka v Nemecku, s povodím 23 858 km² a dĺžkou 333,7 km. Preteká cez Meklenbursko-Predpomoransko, Brandenbursko, Postupim, Berlín a Sasko-Anhaltsko.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Koza


Koza je slovenský film Ivana Ostrochovského (réžia a námet). Film zobrazuje snahu boxera prezývaného Koza bojovať o život svojho dieťaťa. Hlavnú úlohu stvárnil Peter Baláž, boxer róms [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Chrbát


Chrbát je morfografický termín. Ide o pretiahnutú vyvýšeninu s výraznými okrajovými svahmi a plochou alebo zaoblenou vrcholovou časťou.
Zdroj: sk.wikipedia.org

0   0

Tomašek


Tomašek je priezvisko, pozri Tomašek (priezvisko), napr.: Andrija Tomašek (* 1919), chorvátsky muzikológ Božidar Tomašek, chorvátsky politik, bývalý primátor Crikvenice Biserka Tomašeková [..]
Zdroj: sk.wikipedia.orgStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10