lavacom.sk

Woonplaats:1
Súhlas bol prijatý0
Nesúhlas bol prijatý0
Karma:0 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (63)

1

0   0

bigovanie


Tlačoviny z hrubšieho papiera, ak majú byť prehnuté, je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.
Zdroj: lavacom.sk

2

0   0

cmyk


Farebný model CMY je model, ktorý používa doplnkové farby: azúrová (Cyan), purpurová (Magenta) a žltá (Yellow). Preto, že je lacnejšie vyrobiť čierny atrament ako ho miešať pomocou týchto troch farieb, sa k nim pridáva aj samostatná čierna farba a tento model sa označuje tiež CMYK. Posledné písmeno je pôvodne odvodené od blacK, neskôr uvádzané ako [..]
Zdroj: lavacom.sk

3

0   0

ctp


(Computer To Plate) spôsob vypúšťania podkladov, výstup je priamo na tlačovú platňu bez použitia filmov.
Zdroj: lavacom.sk

4

0   0

denzita


Hustota farebného tónu.
Zdroj: lavacom.sk

5

0   0

dpi

Zdroj: lavacom.sk

6

0   0

dráha papiera


Papier sa vyrába z papierovej suroviny, ktorá sa skladá z vláken. Tieto vlákna sú pri výrobe papiera prevažne v smere dráhy papiera. Podľa toho, ako sú hárky posekané z pásu, sú vlákna súbežné s dlhšou alebo kratšou stranou papiera. Pre popis smeru vkladania hárku papiera sa používa výraz úzka dráha a široká dráha. Ak sú vlákna súbežné s dlhšou str [..]
Zdroj: lavacom.sk

7

0   0

falcovanie


Skladanie vytlačených hárkov na požadovaný rozmer.
Zdroj: lavacom.sk

8

0   0

farebnosť


Počet farieb na jednej a druhej strane materiálu, napr. 4/1 znamená štvorfarebnú (plnofarebnú, väčšinou CMYK) potlač tlačového hárka z jednej strany a jednofarebnú (väčšinou čiernou, ale môže byť aj ľubovoľná direktná farba z PANTONE škály) potlač tlačového hárka z druhej strany.
Zdroj: lavacom.sk

9

0   0

formát


Rozmer výtlačku vyjadrovaný udaním šírky x výšky, štandardné formáty sú členené nasledovne: A – formáty B – formáty C – formáty
Zdroj: lavacom.sk

10

0   0

gramáž


Je to plošná hmotnosť 1 m2 papiera (od 8-149 g/m2), kartónu (nad 150 g/m2) alebo lepenky (nad 230 g/m2 pri menšom počte vrstiev alebo nad 400 g/m2 pri väčšom počte vrstiev) vyjadrená v g/m2.
Zdroj: lavacom.sk


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 63.