holosy.sk

Website:https://www.holosy.sk
Súhlas bol prijatý36
Nesúhlas bol prijatý12
Karma:23 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (1455)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABO


buď, alebo (vyjadruje vylučovací vzťah al. vzťah eventuality). Zavtra prejdu abo ja abo vin; Kupali zme sja doma abo u Laberci Abo dakoli, jak sja fažko žylo
Zdroj: holosy.sk
Tento význam bol zamietnutý

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a(b)sentyrka


odvod (na vojnu) - Beňadikovce, Bukovce
Zdroj: holosy.sk
Tento význam bol zamietnutý

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agac


agát - Dara, Ulič, Zvala
Zdroj: holosy.sk
Tento význam bol zamietnutý

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adzimka


jedlo, posúch
Zdroj: holosy.sk
Tento význam bol zamietnutý

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adzimky


zemiakové lokše
Zdroj: holosy.sk
Tento význam bol zamietnutý

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ambrela


dáždnik
Zdroj: holosy.sk

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amiňcma


koniec Už je mu amiňcma
Zdroj: holosy.sk
Tento význam bol zamietnutý

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ampruch


kameňolom
Zdroj: holosy.sk
Tento význam bol zamietnutý

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ancijaš


1. zosobnenie zla, zlý duch, diabol (v nadávkach a kliatbach) Ja tvoho ancijaša! - nadávka; Na jakoho ancijaša tam zas ideš! - načo 2. samopašné dieťa : Dalšoho ancijaša nebudu chovatí, Zlyj jak ancijaš
Zdroj: holosy.sk
Tento význam bol zamietnutý

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ancikrist


zosobnenie zla, čert, diabol (v nadávkach a kliatbach) Takyj planyj jak ancikrist – veľmi zlý Na jakoho ancikrista - načo
Zdroj: holosy.sk
Tento význam bol zamietnutý


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 1455.