globalnevzdelavanie.sk

Website:https://globalnevzdelavanie.sk/
Súhlas bol prijatý4
Nesúhlas bol prijatý0
Karma:3 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (239)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

participácia


Označuje v kontexte rovnosti príležitostí účasť určitej skupiny na občianskom živote, jej účinkovanie vo verejnej sfére, čiže zapojenie a začlenenie občanov a občianok do plánovania a realizácie úloh. Na vyjadrenie miery zapojenia určitej skupiny do istej sféry a jej aktívnej úlohy sa používa pojem miera participácie. Občiansky život je v súčasných [..]
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Xenofóbia


Etymologicky pochádza termín xenofóbia z gréčtiny – xenos označuje všetko cudzie, týkajúce sa cudzinca či hosťa, fobos potom znamená strach, úzkosť. Xenofóbia teda označuje odpor, nepriateľstvo, nedôveru voči všetkému cudziemu, strach pred ním. V mnohých ohľadoch možno xenofóbiu považovať za zastrešujúci pojem pre všetky druhy etnocentrizmu, euroce [..]
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ACP - African-Caribbean-Pacific Countries


Skupina 77 štátov Afriky, Karibskej oblasti a Tichého oceánu, ktoré majú zvláštne vzťahy s EU na základe Dohody z Cotonou podpísanej 23. júna 2000.
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk
Tento význam bol zamietnutý

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ACS - Association of Caribbean States


Asociácia karibských štátov, ktorá pôsobí ako orgán pre poradenstvo, spoluprácu a spoločné aktivity v oblastiach obchodu, prepravy, udržateľnej turistiky a prírodných katastrof.
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk
Tento význam bol zamietnutý

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ADB - African Development Bank Group


Skupina afrických rozvojových bánk, založená v roku 1964, je regionálnou multilaterálnou rozvojovou bankou, ktorej cieľom je podpora ekonomického a sociálneho rozvoja členských krajín.
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk
Tento význam bol zamietnutý

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AIDS


AIDS (z ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome) alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí spôsobená vírusom HIV, ktorý napáda bunky imunitného systému, oslabuje ho a ľudské telo sa tak nedokáže brániť infekciám. HIV sa prenáša pri styku telesných tekutín obsahujúcich vírusové častice darcu (krv, spermie) s otvorený [..]
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AISI - African Information Society Initiative


Africká iniciatíva pre informačnú spoločnosť je program, ktorý pomáha budovať informačnú a komunikačnú infraštruktúru v Afrike. Je súčasťou Zvláštnej systémovej iniciatívy afrického programu OSN pre zapojenie informačných technológií do rozvoja (HITD/SIA).
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk
Tento význam bol zamietnutý

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akčný plán


Dokument rozvoja mikroregiónu, ktorý nadväzuje na program a ktorý rozpracováva jednotlivé priority do každodennej činnosti. Obsahuje: postupné kroky (jednotlivé projekty); osobnú alebo inštitucionálnu zodpovednosť za realizáciu týchto krokov/projektov; časový harmonogram realizácie; metódy a postupy; finančné zabezpečenie jednotlivých krokov/projek [..]
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk
Tento význam bol zamietnutý

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ALA Countries - Asian and Latin American Countries


Krajiny Ázie a Latinskej Ameriky, s ktorými EU spolupracuje formou finančnej a technickej pomoci ako aj ekonomickej spolupráce.
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk
Tento význam bol zamietnutý

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ALFA - Academic Education Latin America


Projekt Akademické vzdelanie v Latinskej Amerike je programom spolupráce v oblasti vysokého školstva medzi EU a krajinami Latinskej Ameriky schválený 10. marca 1994.
Zdroj: globalnevzdelavanie.sk
Tento význam bol zamietnutý


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 239.