fininfo.sk

Woonplaats:1
Súhlas bol prijatý5
Nesúhlas bol prijatý3
Karma:3 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (221)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Životné minimum


(pozri pojem Sociálne minimum).
Zdroj: fininfo.sk

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi


Je to všeobecný pojem, jeho synonymum a v legislatíve ukotvený pojem, je dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Občanom v hmotnej núdzi sa poskytuje pomoc, a to formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Môže sa poskytovať v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme. Sociálnou dávkou je aj fin [..]
Zdroj: fininfo.sk

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Transferová platba


Peniaze, ktoré štát poskytuje občanom pre iné dôvody, než je bežné zamestnanie alebo než je výmena za tovar a služby. Príkladom takejto platby sú sociálne dávky, podpora v nezamestnanosti a pod.
Zdroj: fininfo.sk

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Závet


Právne záväzné vyjadrenie želaní osoby, týkajúce sa nakladania s jej majetkom po jej smrti.
Zdroj: fininfo.sk

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

závěť


Právne záväzné vyjadrenie želaní osoby, týkajúce sa nakladania s jej majetkom po jej smrti.
Zdroj: fininfo.sk

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokačný pomer


Alokačným pomerom sa rozumie percentuálny pomer, ktorým si klient sám určí prerozdelenie svojich investovaných prostriedkov (časti zaplateného poistného) do jednotlivých investičných fondov, ktoré mu ponúka poisťovňa. Súčet pomerov, v ktorých sa bude do fondov investovať sa musí rovnať 100%. V priebehu poistenia si klient môže meniť alokačný pomer, [..]
Zdroj: fininfo.sk
Tento význam bol zamietnutý

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Americká hypotéka


Je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý sa môže na rozdiel od hypotekárneho úveru použiť na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba.
Zdroj: fininfo.sk

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anuitné platby


anuitné splátky Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, a to zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí úrok, na konci naopak istina. [..]
Zdroj: fininfo.sk

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Autentizačný kalkulátor


Technické zariadenie, ktoré generuje jednorazové číselné kódy.
Zdroj: fininfo.sk
Tento význam bol zamietnutý

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bankomat


ATM, Automatic Teller Machine Bankomat je zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. V niektorých bankomatoch však možno aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napr. dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú kartu (debetnú alebo kreditn [..]
Zdroj: fininfo.sk


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 221.