ammado.sk

Website:http://www.ammado.sk
Súhlas bol prijatý21
Nesúhlas bol prijatý0
Karma:20 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (34)

1

3   0

Minimálna mzda


Minimálna mzda je najnižšia mzda, ktorú je zamestnávateľ povinný podľa zákona vyplatiť zamestnancovi za odvedenú prácu. Minimálna mzda sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom [..]
Zdroj: ammado.sk

2

2   0

Platobná kreditná karta


Platobná kreditná karta je platobná karta, s ktorej je spojená možnosť čerpania úveru. Kreditná karta nie je viazaná na bežný účet, ale na samostatný úverový účet. Aby banka kartu v [..]
Zdroj: ammado.sk

3

2   0

Platobná karta


Platobná karta je karta, s ktorej pomocou možno platiť za tovar a služby u väčšiny predajcov a vyberať hotovosť v bankomatoch, prípadne využívať iné služby, ktoré bankomat ponúka (nap [..]
Zdroj: ammado.sk

4

2   0

Plat


Plat (mzda) je peňažné plnenie alebo plnenie nepeňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za vykonanú prácu. Odmeňovanie za prácu zamestnancov v pracovnom [..]
Zdroj: ammado.sk

5

2   0

Zabavenie


Zabavenie znamená najmä úkon vedúci k zaisteniu práva veriteľa na majetok dlžníka. Používa sa na zaistenie majetku - peňažných hotovostí na účtoch dlžníka u bankových ústavov, zame [..]
Zdroj: ammado.sk

6

2   0

Všeobecne prospešná spoločnosť


Všeobecne prospešná spoločnosť je právnická osoba, ktorá:
Zdroj: ammado.sk

7

2   0

Občianska poradňa


Občianske poradne poskytujú nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálno odborné poradenstvo v problematike akou sú najmä: sociálne dávky, sociálna pomoc, pracovno-právne vzťahy, [..]
Zdroj: ammado.sk

8

2   0

Exekvovateľné minimum


Exekvovateľné minimum - životné minimum sú dva pojmy, s ktorými sa stretávame v rámci konkurzného konania. Exekvovateľné minimum vychádza z životného minima. Životné minimum je minimá [..]
Zdroj: ammado.sk

9

2   0

Nepodnikateľ


Nepodnikateľ je osoba v pracovnom alebo inom pomere, ďalej sú to študujúci, dôchodcovia a ďalšie osoby, ktoré nepodnikajú na základe živnostenského zákona alebo nie sú konatelia právni [..]
Zdroj: ammado.sk

10

2   0

Nehnuteľnosť


Nehnuteľnosť je pozemok a ďalej jej sú potom stavby, ktoré sú spojené so zemou pevným základom (§ 119 Občianskeho zákonníka). S pojmom nehnuteľnosti sa často stretávame pri uzatváran [..]
Zdroj: ammado.sk


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 34.