Význam editorial
Čo znamená editorial? Tu nájdete 5 významov pre slovo editorial Význam k slovu editorial môžete pridať aj vy

1

4   1

editorial


úvodník - príspevok vyjadrujúci poh¾ad redakcie, publikácie, vydavate¾a; redakèný, vydavate¾ský; leading article (US); leader (UK); v módnej tlaèi sa pod editoriálom rozume najmä tzv. photo-editorial, séria èasto celostránkových fotografií módy, návrhárov, kolekcií a pod., ktoré redakcia pripravuje
Zdroj: zary.sk

2

1   0

editorial


úvodník , (n:) editorial
Zdroj: slovnik.sukvos.com

3

1   0

editorial


redakèný
Zdroj: zpns.sk

4

0   0

editorial


redakèní , editorial
Zdroj: slovnik.sukvos.com

5

0   0

editorial


redakèné (oddelenie)
Zdroj: zpns.sk


Pridajte význam k editorial
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< edition editorialize >>

Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam