Význam blackout
Čo znamená blackout? Tu nájdete 5 významov pre slovo blackout Význam k slovu blackout môžete pridať aj vy

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

blackout


výpadok, prerušenie elektrického prúdu; zatemnenie; strata vedomia - v televízi úplné vypadnutie svetla; v rozhlase a v televízii, prípadne poèas moderovania rozlièných udalostí zajakávanie sa alebo trápne mlèanie hlásate¾a, moderátora a pod.
Zdroj: zary.sk (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

blackout


  celkový výpadok blank
Zdroj: klasici.sk

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

blackout


zatemòující , (adj:) blackout
Zdroj: slovnik.sukvos.com (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

blackout


ztráta vìdomí , (n:) , (pøechodná) blackouts
Zdroj: slovnik.sukvos.com (offline)

5

1 Thumbs up   5 Thumbs down

blackout


efekt spomaleného života ba až smrti, zdanlivo vymreté mestá z rozličných príčin
anit - 7. apríl 2020

<< black market blackboard >>

Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam