Význam black box
Čo znamená black box? Tu nájdete 3 významov pre slovo black box Význam k slovu black box môžete pridať aj vy

1

0   0

black box


èierna skrinka - prístroj, sytém alebo predmet, ktorý môžeme charakterizova z h¾adiska jeho vstupu, výstupu a prenosových vlastností, nevieme však, ako funguje; takýto model dáva odpoveï na riešenie zložitých problémov bez vysvetlenia vnútorných procesov a príèin
Zdroj: zary.sk

2

0   0

black box


èerná skøíòka , Black Data List
Zdroj: slovnik.sukvos.com

3

0   0

black box


èierna skrinka
Zdroj: zpns.sk

Pridajte význam k black box
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< billing black market >>
Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam