Význam Prevádzkovateľ
Čo znamená Prevádzkovateľ? Tu nájdete 2 významov pre slovo Prevádzkovateľ Význam k slovu Prevádzkovateľ môžete pridať aj vy

1

1   0

Prevádzkovateľ


Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo ovláda zariadenie, alebo ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, ktorej bola zverená rozhodujúca ekonomická m [..]
Zdroj: separujodpad.sk

2

0   0

Prevádzkovateľ


Prevádzkovateľom sa rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

Pridajte význam k Prevádzkovateľ
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< Počítačový program Ústredný portál verejnej správy >>