Význam Liečba
Čo znamená Liečba? Tu nájdete 3 významov pre slovo Liečba Význam k slovu Liečba môžete pridať aj vy

1

0   0

Liečba


Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

2

0   0

Liečba


liečenie, terapia súbor opatrení, ktoré prevádza alebo dá prevádzať lekár po vyšetrení chorého. liečba, hormonálna
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

3

0   0

Liečba


liečba usiľujúca o prenikavé a rýchle zmeny od základu, veľmi účinná liečba (zvyčajne operáciou). Opak je konzervatívna liečba. liečba, trombolytická
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

Pridajte význam k Liečba
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< Konzílium Liek >>
Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam