Význam Istina
Čo znamená Istina? Tu nájdete 15 významov pre slovo Istina Význam k slovu Istina môžete pridať aj vy

1

1   0

Istina


Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje. Istina je tiež počiatočná investovaná suma peňazí, z ktorej sa vypočítava celkov [..]
Zdroj: jtbanka.sk

2

0   0

Istina


Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje. viac…
Zdroj: bankovyombudsman.sk

3

0   0

Istina


Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje.
Zdroj: pss.sk

4

0   0

Istina


Objem prostriedkov, ktoré si dlžník požičal. Nesplatenou istinou je zostávajúca časť istiny, ktorú dlžník veriteľovi ešte neuhradil.
Zdroj: totalmoney.sk

5

0   0

Istina


Ide o pojem z oblasti finančníctva a bankovníctva všeobecne. U rôzných typov finančných produktov značí základný peňažný obnos, ktorý bol požičaný alebo tvoril vklad napríklad na b [..]
Zdroj: pozickomat.sk

6

0   0

Istina


Je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.
Zdroj: slspnadacia.dev2010.lomtec.com

7

0   0

istina


základná peňažitá čiastka, ktorá je predmetom úrokovania; kapitál. Istler, Josef
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

8

0   0

Istina


Je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.
Zdroj: fininfo.sk

9

0   0

Istina


Je objem prostriedkov, ktoré si klient požičal. Nesplatenou istinou je zostávajúca čiastka úveru bez budúcich úrokov, ktorú klient veriteľovi ešte neuhradil.
Zdroj: homecredit.sk

10

0   0

Istina


čiastka, ktorú dlžník dlhuje. Jedná sa o čiastku bez príslušenstva – neobsahuje žiadne úroky ani pokuty.
Zdroj: sk.kruk.eu

11

0   0

ISTINA


požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.
Zdroj: nhfond.sk

12

0   0

Istina


predstavuje pomernú časť dlhu bez úrokov. Je to peňažná suma, ktorú veriteľ požičia dlžníkovi.
Zdroj: cash-global.sk

13

0   0

Istina


je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.
Zdroj: financna-gramotnost.webnode.sk

14

0   0

Istina


(Nominálna hodnota úveru alebo dlhopisu, bez úrokov a poplatkov. Istina je pož… )
Zdroj: euroekonom.sk

15

0   0

Istina


Istina predstavuje pomernú časť dlhu bez úrokov. Zvyčajne je rozdelená rovnomerne na každé obdobie úverového vzťahu.
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k Istina
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< Imprinter Jednoduché úročenie >>