Význam wavelength
Čo znamená wavelength? Tu nájdete 2 významov pre slovo wavelength Význam k slovu wavelength môžete pridať aj vy

1

0   0

wavelength


   vlnová då¾ka web
Zdroj: klasici.sk

2

0   0

wavelength


vzdialenos medzi dvoma rovnakými bodmi na susedných vlnách alebo èas nevyhnutný pre vlnenie na ukonèenie urèitého cyklu.
Zdroj: abasys.sk

Pridajte význam k wavelength
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< watermark wild card >>