mediamenu.sk

Website:https://mediamenu.sk/
Súhlas bol prijatý17
Nesúhlas bol prijatý7
Karma:9 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (369)

1

3   0

admin


osoba, ktorá disponuje prístupom na miesta, na ktoré iný ľudia nemajú prístup. Prístup je za pomoci prístupových údajov (mena a hesla). Používa sa výraz administračná zóna, v ktorej admin vie meniť nadstavenia, vzhľad, funkčnosť atď.
Zdroj: mediamenu.sk

2

3   0

reklamácia


spotrebiteľ uplatňuje právo vrátiť výrobok, alebo odstrániť závady, ktoré boli na výrobku spôsobené výrobnými chybami (nie opotrebovaním). Dá sa tak uplatniť len v záručnej dobe, ktorá je u nás na Slovensku stanovená na 24 mesiacov.
Zdroj: mediamenu.sk

3

2   0

kašírovanie


lepenie fólie či papieru na tvrdší materiál napr. exteriérovej dosky (PVC, plech, drevo,...)
Zdroj: mediamenu.sk

4

1   0

spisovne v kocke


bol ste doma? | boli ste doma? kapesník | vreckovka fór | žart, vtip čalúnnený | čalúnený hociaký | hocaký, hocijaký Zobraziť celý slovník
Zdroj: mediamenu.sk

5

1   0

account executive


poradca ,,účtu,, rozpočtu klienta. Je to napr. osoba zastupujúca klienta v jednaní s reklamnou agentúrou
Zdroj: mediamenu.sk

6

1   0

akvizičný titul


je titul, ktorý televízia, rádio alebo iné médium získalo nákupom od inej, televízie, rádia alebo iného média, poprípade od iného distribútora
Zdroj: mediamenu.sk

7

1   0

fmcg


fast moving consumer goods – rýchlo obrátkový spotrebný tovar
Zdroj: mediamenu.sk

8

1   0

highlight


zvýraznenie
Zdroj: mediamenu.sk

9

1   0

inzercia


je platená forma reklamy, ktorá je umiestnená v reklamných blokoch. V tlači sa inzerujú textové alebo grafické inzeráty. Inzercia v rádiách býva čítaná moderátormi. Inzercia v TV býva buď to na teletexte, alebo zobrazovaná vo forme reklamných letákov
Zdroj: mediamenu.sk

10

1   0

layout


globálne grafické usporiadanie
Zdroj: mediamenu.sk


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 369.