mediamenu.sk

Website:https://mediamenu.sk/
Súhlas bol prijatý3
Nesúhlas bol prijatý2
Karma:2 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (369)

1

1   0

spisovne v kocke


bol ste doma? | boli ste doma? kapesník | vreckovka fór | žart, vtip čalúnnený | čalúnený hociaký | hocaký, hocijaký Zobraziť celý slovník
Zdroj: mediamenu.sk

2

1   0

akvizičný titul


je titul, ktorý televízia, rádio alebo iné médium získalo nákupom od inej, televízie, rádia alebo iného média, poprípade od iného distribútora
Zdroj: mediamenu.sk

3

1   0

highlight


zvýraznenie
Zdroj: mediamenu.sk

4

0   0

access prime


je čas, kedy ľudia hromadne ,,zasadnú,, k televíznym obrazovkám. Vo väčšine štátov to je medzi 16:00 – 17:00 hodinou. V tomto čase televízie radi púšťajú vlastnú tvorbu, cena reklamy medzi vysielaním stúpa
Zdroj: mediamenu.sk

5

0   0

account department


oddelenie pre styk s klientom
Zdroj: mediamenu.sk

6

0   0

account executive


poradca ,,účtu,, rozpočtu klienta. Je to napr. osoba zastupujúca klienta v jednaní s reklamnou agentúrou
Zdroj: mediamenu.sk

7

0   0

account manager


pracovník reklamnej agentúry, ktorý riadi prácu na zákazke a je kontaktná osoba pre klienta
Zdroj: mediamenu.sk

8

0   0

admin


osoba, ktorá disponuje prístupom na miesta, na ktoré iný ľudia nemajú prístup. Prístup je za pomoci prístupových údajov (mena a hesla). Používa sa výraz administračná zóna, v ktorej admin vie meniť nadstavenia, vzhľad, funkčnosť atď.
Zdroj: mediamenu.sk

9

0   0

advertiser


zadávateľ reklamy. Právnická, ale i fyzická osoba, ktorá dala svoju požiadavku napr. reklamnej agentúre. Investuje tak financie na propagáciu vopred určených produktov, či propagáciu vlastnej spoločnosti – budovanie mena firmy
Zdroj: mediamenu.sk

10

0   0

advertising


reklama
Zdroj: mediamenu.sk


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 369.