Mirec

Súhlas bol prijatý0
Nesúhlas bol prijatý1
Karma:0 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (1)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Svalová hypertrofia


Svalová hypertrofia je odborný názov pre rast svalov. Rozlišujú sa dve formy: myofibrilárna a sarkoplazmatická. Stimulom na rast svalov je silový tréning.
Mirec - 29. júla 2019