Význam transpozícia
Čo znamená transpozícia? Tu nájdete 4 významov pre slovo transpozícia Význam k slovu transpozícia môžete pridať aj vy

1

1   0

transpozícia


(latinsky) prenesenie, prevedenie, zmena vzájomnej polohy, výmena dvoch prvkov. - v genetike premiestnenie transpozonu alebo jeho kópie z jedného mieste donorového do iného cieľového miesta; p [..]
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

2

0   0

transpozícia


Slúži na automatickú zmenu tóniny v prípadoch, že: Register piesne nevyhovuje spevákovi . Notový zápis je in C a má byť interpretovaný transponujúcim nástrojom. Zmena zápisu transponuj [..]
Zdroj: musescore.org

3

0   0

transpozícia


Transpozícia alebo transpozičná šifra je zakladná kryptografická operácia, ktorej spôsob spočíva v zamiešaní poradia písmen otvoreného textu. Táto operácia musí byť vykonaná podľa [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

4

0   0

transpozícia


Transpozícia môže byť v hudbe zmena výšky tónu alebo tóniny, pozri transpozícia (hudba) v kryptológii spôsob šifrovania, pozri transpozícia (kryptológia)
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k transpozícia
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< transport tranz >>