Význam tlač
Čo znamená tlač? Tu nájdete 6 významov pre slovo tlač Význam k slovu tlač môžete pridať aj vy

1

0   0

tlač


oceľotlač; polovypuklá reprodukcia obrazu alebo textu. tlač, bulvárna
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

2

0   0

tlač


pozri xerografia. tlačiareň, laserová laserjet
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

3

0   0

tlač


Tlač môže byť: a) súhrn tlačovín, pozri tlačovina b) hromadný oznamovací prostriedok tvorený periodickými (noviny, časopisy a.i.) a neperiodickými (knihy, brožúry a.i.) publikáciami c [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

4

0   0

tlač


Tlač môže byť: tlačené publikácie, pozri tlač (publikácie) mechanické alebo nejakým strojom vykonávané nanášanie farieb/farby na papier alebo inú látku s cieľom vytvoriť text, obrá [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

5

0   0

tlač


Pod pojmom tlač vo výpočtovej technike rozumieme prenesenie výsledku spracovania informácií v textovej alebo grafickej forme na vhodné médium (zvyčajne papier). Tlačiareň môže fungovať a [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

6

0   1

tlač


reprodukčná technika, ktorou sa prenáša písmo alebo iné znaky na papier. - súhrn činností potrebných na vytlačenie diela. - tlačené knihy, noviny, časopisy a podobne. - technika nanáša [..]
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz


Pridajte význam k tlač
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< tkanina tok >>

Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam