Význam privilege
Čo znamená privilege? Tu nájdete 3 významov pre slovo privilege Význam k slovu privilege môžete pridať aj vy

1

0   0

privilege


obrana proti publikovanému ohováraniu (libel) - tolerancia voèi tomu, èo by inak bolo ohováraním vzh¾adom na okolnosti, za ktorých bol výrok vyslovený
Zdroj: zary.sk

2

0   0

privilege


pøednostní (výhradní) právo , ([eko.]) privileged
Zdroj: slovnik.sukvos.com

3

0   1

privilege


výsada , privilege
Zdroj: slovnik.sukvos.com

Pridajte význam k privilege
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< priority prize >>
Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam