Význam price index
Čo znamená price index? Tu nájdete 2 významov pre slovo price index Význam k slovu price index môžete pridať aj vy

1

0   0

price index


cenový index - ukazovate¾ zmeny cien urèitých produktov v danom období
Zdroj: zary.sk

2

0   0

price index


index cen , price index
Zdroj: slovnik.sukvos.com

Pridajte význam k price index
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< price fixing prime rate >>