Význam nadstavba
Čo znamená nadstavba? Tu nájdete 4 významov pre slovo nadstavba Význam k slovu nadstavba môžete pridať aj vy

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nadstavba


Nadstavba je v marxizme základný prvok štruktúry spoločensko-ekonomickej formácie zahrnujúci duchovné výtvory ľudí a ideologické vzťahy medzi nimi. Opakom je základňa.
Zdroj: sk.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nadstavba


Nadstavba môže byť: v stavebníctve: časť , ktorou je/bola bodova dodatočne zvýšená, pozri nadstavba (budova) v technike: horná nasadzovacia časť niektorých zariadení, napr. tanku v školstve: druh poma [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nadstavba


zmena dokončených stavieb, ktorými sa stavby zvyšujú. NUTS – Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek.“ („Nomenclature d [..]
Zdroj: rra-nitra.sk

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nadstavba


(1. Stavba nad hlavnou palubou námorného plavidla, rozkladajúca sa od boka k boku; pri vnútrozemských… )
Zdroj: euroekonom.sk
<< izolácia Kataster nehnuteľností >>