Význam izolácia
Čo znamená izolácia? Tu nájdete 4 významov pre slovo izolácia Význam k slovu izolácia môžete pridať aj vy

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

izolácia


 
Zdroj: referaty.aktuality.sk

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

izolácia


Izolácia sa v elektrotechnike používa na oddelenie živých častí medzi sebou, na zabránenie kontaktu (dotyku) so živou časťou, na ochranu elektrických zariadení pred vonkajšími vplyvmi a pod. Izolujú s [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

izolácia


Izolácia (alebo v niektorých významoch aj izolovanie) môže byť: všeobecne: oddelenie, odlúčenie odlúčenosť v stavebníctve a technike: zariadenie či praktické opatrenie chrániace niečo proti nežiaduci [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   3 Thumbs down

izolácia


Izolácia v stavebníctve a technike
vec s cieľom ochrániť niečo proti nežiaducim vplyvom a zásahom
napríklad: tepelným zmenám, vlhkosti, vode, zvuku, hluku, požiaru, agresívnym látkam, vibráciám, vnikaniu vzduchu
Poznáme:
tepelná izolácia, 
izolácia proti vlhkosti,
zvuková izolácia
...
KIKO - 19. mája 2020

<< Kaptívna poisťovňa nadstavba >>

Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam