Význam cesta
Čo znamená cesta? Tu nájdete 8 významov pre slovo cesta Význam k slovu cesta môžete pridať aj vy

1

1   0

cesta


spájala Čínu s Európou. Viedla cez Irak, Irán a Tibet. Vytvárala zložitú sieť obchodných ciest a križovatiek. Vznikla zhruba v 3. storočí pred Kristom a bola funkčná až do konca prvéh [..]
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

2

0   0

cesta


Cesta môže byť: v cestnej doprave a stavebníctve: a) upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov, resp. pozemná komunikácia [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

3

0   0

cesta


Titulka
Zdroj: studioenet.eu

4

0   0

cesta


Cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením.
Zdroj: cdb.sk

5

0   0

cesta


(Cestovanie z jedného miesta, prístavu, alebo krajiny do iného, v prípade okružnej cesty do toho isté… )
Zdroj: euroekonom.sk

6

0   0

cesta


Cesta môže byť: v širšom zmysle: a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov, b) pozemná komunikácia (t. j. [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

7

0   0

cesta


Cesta môže byť: v cestnej doprave a stavebníctve: a) upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov, resp. pozemná komunikácia [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

8

0   0

cesta


V teórii grafov sa termínom cesta v grafe G = (V, E) označuje postupnosť P = ( v 0 , [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k cesta
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< certifikát cetaceum >>