Význam archeológia
Čo znamená archeológia? Tu nájdete 2 významov pre slovo archeológia Význam k slovu archeológia môžete pridať aj vy

1

1   0

archeológia


archeológia – veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ¾udskej minulosti, histórie, ¾udských poznatkov. Cie¾om archeológie je dokumentova a objasòova pôvod a vývoj ¾udskej kultúry, èi èloveka samotného. [..]
Zdroj: zsphorova.sk

2

0   0

archeológia


Archeológia (z gr. ἀρχαῖος (archaios) = pradávny; λόγος (logos) = slovo, prejav, systém) je spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom ľudskej minulosti vyhľadávaním, odkrývaním, dokumentáciou, analýzou [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k archeológia
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< anšlus fauvizmus >>