Význam aproximácia
Čo znamená aproximácia? Tu nájdete 4 významov pre slovo aproximácia Význam k slovu aproximácia môžete pridať aj vy

1

2   1

aproximácia


Aproximácia (priblíženie) je znázornenie niečoho, čo nie je presné, ale je to stále dosť blízko na to, aby to bolo použiteľné. Aj keď je najčastejšie používaná na čísla, používa sa aj na matematické f [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

2

0   0

aproximácia


v matematike priblíženie, približná hodnota. Nahrádzanie daného čísla (funkcie) vhodným blízkym číslom (funkciou). aproximácia, čísla
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

3

0   0

aproximácia


nahradenie funkcie vhodnou blízkou funkciou. - celý tento postup, nahrádzanie. aproximácia, Ludolfovho čísla
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

4

0   0

aproximácia


((práva SR legislatíve EÚ) – približovanie právneho poriadku SR s legislatívou EÚ a ich vzájomná harm… )
Zdroj: euroekonom.sk

Pridajte význam k aproximácia
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< aprosexia aproximatívny >>