Význam aproximácia
Čo znamená aproximácia? Tu nájdete 4 významov pre slovo aproximácia Význam k slovu aproximácia môžete pridať aj vy

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

aproximácia


Aproximácia (priblíženie) je znázornenie niečoho, čo nie je presné, ale je to stále dosť blízko na to, aby to bolo použiteľné. Aj keď je najčastejšie používaná na čísla, používa sa aj na matematické f [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aproximácia


v matematike priblíženie, približná hodnota. Nahrádzanie daného čísla (funkcie) vhodným blízkym číslom (funkciou). aproximácia, čísla
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aproximácia


nahradenie funkcie vhodnou blízkou funkciou. - celý tento postup, nahrádzanie. aproximácia, Ludolfovho čísla
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aproximácia


((práva SR legislatíve EÚ) – približovanie právneho poriadku SR s legislatívou EÚ a ich vzájomná harm… )
Zdroj: euroekonom.sk
<< aprosexia aproximatívny >>