Význam aproximácia
Čo znamená aproximácia? Tu nájdete 4 významov pre slovo aproximácia Význam k slovu aproximácia môžete pridať aj vy

1

0   0

aproximácia


v matematike priblíženie, približná hodnota. Nahrádzanie daného čísla (funkcie) vhodným blízkym číslom (funkciou). aproximácia, čísla
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

2

0   0

aproximácia


nahradenie funkcie vhodnou blízkou funkciou. - celý tento postup, nahrádzanie. aproximácia, Ludolfovho čísla
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

3

0   0

aproximácia


((práva SR legislatíve EÚ) – približovanie právneho poriadku SR s legislatívou EÚ a ich vzájomná harm… )
Zdroj: euroekonom.sk

4

1   1

aproximácia


Aproximácia (priblíženie) je znázornenie niečoho, čo nie je presné, ale je to stále dosť blízko na to, aby to bolo použiteľné. Aj keď je najčastejšie používaná na čísla, používa [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k aproximácia
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< aprosexia aproximatívny >>