Význam Saturnín
Čo znamená Saturnín? Tu nájdete 2 významov pre slovo Saturnín Význam k slovu Saturnín môžete pridať aj vy

1

0   0

Saturnín


(z latinského rodového mena Saturninus podľa mena rímskeho boha roľníctva Saturna (latinsky satur sýty, nasýtený)) =fodor.sk
Zdroj: sk-spell.sk.cx

2

0   0

Saturnín


m. z lat. rodového mena Saturninus pod¾a mena rím. boha ro¾níctva Saturna (lat. satur sýty, nasýtený)
Zdroj: fodor.sk

Pridajte význam k Saturnín
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< Saskia Saul >>