Význam Saturnín
Čo znamená Saturnín? Tu nájdete 2 významov pre slovo Saturnín Význam k slovu Saturnín môžete pridať aj vy

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Saturnín


(z latinského rodového mena Saturninus podľa mena rímskeho boha roľníctva Saturna (latinsky satur sýty, nasýtený)) =fodor.sk
Zdroj: sk-spell.sk.cx

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Saturnín


m. z lat. rodového mena Saturninus pod¾a mena rím. boha ro¾níctva Saturna (lat. satur sýty, nasýtený)
Zdroj: fodor.sk
<< Saskia Saul >>