Význam S
Čo znamená S? Tu nájdete 26 významov pre slovo S Význam k slovu S môžete pridať aj vy

1

0   0

S


v spoločnosti (niekoho/niečoho); popri (niekom/niečom) ; v blízkosti (niekoho) | :''Išiel s mojími (alebo so svojími,t.j. s jeho) priateľmi.'' | ako príslušenstvo k niečomu: | :'' motorka s [..]
Zdroj: sk.wiktionary.org

2

0   0

S


strana
Zdroj: sk.wiktionary.org

3

0   0

S


Spurius (osobné meno) | Sextus (osobné meno)
Zdroj: sk.wiktionary.org

4

0   0

S


Stoplistácia
Zdroj: mastercard.com

5

0   0

S


ādršja
Zdroj: estetickyslovnik.sk

6

0   0

S


značka jednotky elektrickej vodivosti siemens. - v matematike označenie pre plochu. - chemická značka prvku síra. - v matematike a fyzike označenie pre entropiu systému. - v kvantovej fyzike oz [..]
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

7

0   0

S


SIROTSKÝ DÔCHODOK Za predpokladu, že bolo vyplácanie sirotského dôchodku dohodnuté, vypláca sa nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa, ktorí boli ku dňu smrti poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného alebo predčasnéh [..]
Zdroj: aegon.sk

8

0   0

S


S je devätnáste písmeno latinskej abecedy. S môže byť tiež: v chémii veľké S je označenie chemického prvku síra (z latinského sulphur) označenie svetovej strany sever v slovenčine ozna [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

9

0   0

S


 
Zdroj: akcentacz.cz

10

0   0

S


SEPA platby
Zdroj: akcentacz.cz

11

0   0

S


Samonivelační potěr Samovysychání Samozhutnitelný beton (SCC) Sanace Sdružení transportbetonu Praha Sednutí kužele Segregace Sekundární doprava čerstvého betonu Self-Compacting Concrete [..]
Zdroj: ebeton.cz

12

0   0

S


screen name
Zdroj: mozilla.sk

13

0   0

S


SCREENSAVER:
Zdroj: topky.sk

14

0   0

S


s , S&SD
Zdroj: slovnik.sukvos.com

15

0   0

S


Slovenská asociácia poisovní
Zdroj: poistovne.sk

16

0   0

S


sarajevo
Zdroj: mengusovce.sk

17

0   0

S


lovník pojmov
Zdroj: leastip.sk

18

0   0

S


S – zkr. 1. sakrální, křížový. Užívá se k označení křížových obratlů křížové kosti a příslušných míšních kořenů. Srov. LS, SI 2. lat. signa označ 3. sérum sérový
Zdroj: lekarske.slovniky.cz

19

0   0

S


s. – lat. zkr. seu, resp. sive nebo S buňky – buňky ve sliznici proximální části tenkého střeva produkující sekretin podnětem je kyselá reakce tráveniny
Zdroj: lekarske.slovniky.cz

20

0   0

S


S, s – lat. zkr. 1. sine bez 2. sinister levý
Zdroj: lekarske.slovniky.cz

21

0   0

S


tálé kombinace (Constant combinations) Mendel používal toto úsloví, aby poukázal na jednotlivé termíny kombinaèní øady (nebere v úvahu jejich koeficienty) a na kombinaci rùzných vlastn [..]
Zdroj: user.mendelu.cz

22

0   0

S


tartovací nukleotid (Start nucleotide) Pár bazí na DNA, který odpovídá prvnímu nukleotidu zaèleòovanému do primární struktury RNA transkriptu RNA polymerázou.
Zdroj: user.mendelu.cz

23

0   0

S


T
Zdroj: support.office.com

24

0   0

S


Na začiatok stránky
Zdroj: support.office.com

25

0   0

S


Spermia
Zdroj: gyn-fiv.sk

26

0   0

S


podstatné meno stredného rodu; stredný rod
Zdroj: slex.sk

Pridajte význam k S
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< primknuc U >>
Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam