Význam Provincia
Čo znamená Provincia? Tu nájdete 14 významov pre slovo Provincia Význam k slovu Provincia môžete pridať aj vy

1

0   0

Provincia


Základná administratívna jednotka v Ére Dobytia. Je to všeobecné slovo pre všetky územia na Imperiálnej mape, ktoré hráč môže dobyť viac ako jedným spôsobom a výhodne využívať.
Zdroj: www18.imperiaonline.org

2

0   0

provincia


v starom Ríme územie patriace Rímskej ríša ležiace mimo Taliansko. - správne územie niektorých štátnych celkov. - závislé územie. - vidiecky kraj. provincializmus
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

3

0   0

provincia


pyramída
Zdroj: zsphorova.sk

4

0   0

Provincia


Provincia (z latinského provincia = oblasť vlády al. dobyté územie pod rímskou správou mimo Itálie) môže byť: všeobecne: vzdialená krajina pričlenená k štátu (vzdialený) vidiek, úze [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

5

0   0

Provincia


Provincia (fín. lääni) bola do roku 2009 vo Fínsku najväčšia samostatná administratívna jednotka. Fínsko sa pred ich zrušením delilo na 6 provincií: Južné Fínsko Západné Fínsko Výc [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

6

0   0

Provincia


Provincie alebo vilájety (po paštsky wilájat; po daríjsky velájat) sú najvyššie administratívne jednotky Afganistanu. Afganistan pozostáva od 13. apríla 2004 z tridsaťštyri (34) provinci [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

7

0   0

Provincia


Provincia (po japonsky kuni - 国, "krajina") bola najvyššia administratívna jednotka v Japonsku pred zavedením dnešného systému prefektúr. Každá provincia bola ďalej rozdelená n [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

8

0   0

Provincia


Dominikánska republika sa administratívne skladá z 31 provincií a jedného Distrito Nacional – hlavného mesta Santo Domingo.
Zdroj: sk.wikipedia.org

9

0   0

Provincia


Kuba je administratívne rozdelená na 14 provincii a jednu municipio especial - Isla de la Juvenad.
Zdroj: sk.wikipedia.org

10

0   0

Provincia


Provincia je jednotka tretej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení povrchu Zeme v podobe, v akej sa toto členenie obvykle uplatňuje na Slovensku. Nadradenou jednotkou je podsústava, po [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

11

0   0

Provincia


Provincie alebo kraje[chýba zdroj] sú veľké historické jednotky v Írsku. Írsko bolo historicky rozdelené na štyri provincie: Leinster, Ulster, Munster a Connacht. Írsky výraz pre tieto úze [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

12

0   0

Provincia


Provincia (iné názvy: aimak – normovaný názov,aimag, ajmag alebo ajmak; mong. аймаг) je najvyššia administratívna jednotka Mongolska. Administratívne členenie Mongolska pozostáva z 21 [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

13

0   0

Provincia


Švédska štátna správa je v súčasnosti rozdelená na 21 provincií (län). Švédsko má dva stupne miestnych úradov (vlád): lokálne/municipálne (kommun) a regionálne/krajské (län) riaden [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

14

0   0

Provincia


Juhoafrická republika sa delí na deväť provincií (angl. provinces). Pred voľbami v roku 1994 boli skoršie bantustany (samosprávne územia černochov) zrušené a štyri predchádzajúce provin [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k Provincia
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< Príjem ! 10-hodinová produkcia >>