Význam Príjem
Čo znamená Príjem? Tu nájdete 7 významov pre slovo Príjem Význam k slovu Príjem môžete pridať aj vy

1

0   0

Príjem


To, čo Ríša získava prostredníctvom výnosu, daní, úrokov, vypaľovania, plienenia atď.
Zdroj: www18.imperiaonline.org

2

0   0

Príjem


V domácnosti sú to peniaze, zarobené zo zamestnania, podnikania alebo z investovania do cenných papierov, výhry a pod. V podnikaní je to suma peňazí, ktoré podnikateľ získava z predaja svoj [..]
Zdroj: slspnadacia.dev2010.lomtec.com

3

0   0

Príjem


V domácnosti sú to peniaze, zarobené zo zamestnania, podnikania alebo z investovania do cenných papierov, výhry a pod. V podnikaní je to suma peňazí, ktoré podnikateľ získava z predaja svojich výrobkov, tovarov alebo služieb. Ide o prírastok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov (napr. šeky, peňažné poukážky).
Zdroj: fininfo.sk

4

0   0

Príjem


Príjem je prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov. Príjmy a výdavky sú základné hodnotové veličiny sledované v súvislosti s riadením peňažných tokov (cash flow).
Zdroj: managementmania.com

5

0   0

Príjem


Peniaze zo zamestnania, podnikania alebo investovania do cenných papierov, výhry a pod. V podnikaní je to suma peòazí, ktoré podnikate¾ získava z predaja svojich výrobkov, tovarov alebo služ [..]
Zdroj: dfg.sk

6

0   0

Príjem


Príjem je v podnikovom hospodárstve: a) v užšom zmysle (termín v súčasnom účtovníctve): prírastok peňažných prostriedkov (hotovosti) a prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov ( [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

7

0   0

Príjem


Príjem môže byť: všeobecne: vzatie odovzdávanej alebo sprostredkúvanej veci alebo informácie vzatie k sebe do rodiny, domu, opatery a podobne prijímacia kancelária, prijímacie oddelenie v [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k Príjem
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< Povstanie Provincia >>