Význam ISBN
Čo znamená ISBN? Tu nájdete 6 významov pre slovo ISBN Význam k slovu ISBN môžete pridať aj vy

1

0   0

ISBN


ISBN (International Standard Book Number) je medzinárodné štandardné číslo knihy, čo je číselný kód určený pre jednoznačnú identifikáciu knižných vydaní.
Zdroj: managementmania.com

2

0   0

ISBN


International Standard Book Number – numerický čiarový kód určený pre identifikáciu tlačovín typu: knihy, zborníky alebo ročenky. 
Zdroj: tlaciarenbardejov.sk

3

0   0

ISBN


Systém medzinárodného štandardizovaného číslovania knižných publikácií.
Zdroj: webtest.bontia.sk

4

0   0

ISBN


identifikaèní èíslo knihy , , ((International System Book Number)) ischaemia
Zdroj: slovnik.sukvos.com

5

0   0

ISBN


skratka pre medzinárodné knižné èíslo (International Standard)
Zdroj: zpns.sk

6

0   0

ISBN


Medzinárodné štandardné číslo knihy (International Standard Book Number, skr. ISBN) je medzinárodný štandardný kód knihy, ktorý presne identifikuje knihu, malo by to byť jednoznačné č [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k ISBN
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< Intelektuálny kapitál Import >>