Význam algebra

Čo znamená algebra? Tu nájdete 7 významov pre slovo algebra Význam k slovu algebra môžete pridať aj vy

1.

0   0

algebra


odbor matematiky, ktorý vznikol z náuky o riešení rovníc, náuka o počítaní s obecnými číslami. - školská učebnica tejto náuky. algebra, abstraktná moderná algebra
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

2.

0   0

algebra


použitie algebraických metód na štúdium logických objektov (tried, výrokov). Je ju možné chápať ako skupinu funkcií, v ktorej sú definované operácie a spojky logiky. algebra, lineárna
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

3.

0   0

algebra


najstaršia forma matematickej logiky, ktorá vznikla aplikáciou vzorcov algebry na operácie s triedami a výrokmi. algebra, maticová
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

4.

0   0

Algebra


Algebra môže byť: jedna z disciplín matematiky, pozri algebra (disciplína) školská učebnica (elementárnej) algebry ako matematická štruktúra: algebrická štruktúra (najmä ak je definova [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

5.

0   0

Algebra


Algebra je jedna z disciplín matematiky, presnejšie: a) v stredoveku: riešenie problémov, ktoré možno vyjadriť ako rovnice prvého a druhého stupňa, b) v 17. a prvej polovici 18. stor.: náuk [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

6.

0   0

algebra


algebra , algebra of logic
Zdroj: slovnik.sukvos.com

7.

0   0

Algebra


Algebra môže byť: jedna z disciplín matematiky, pozri algebra (disciplína) školská učebnica (elementárnej) algebry ako matematická štruktúra: algebrická štruktúra (najmä ak je definova [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k algebra
Význam:
nevhodný obsah
Počítač slov:

+ Viac možností
Meno:
E-mail: (* voliteľné)
 

<< Alexis algolagnia >>